DITP เผยตลาดบ้านอัจฉริยะและอุปกรณ์อัจฉริยะสำหรับการเลี้ยงสัตว์ในจีน

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ เผยตลาดบ้านอัจฉริยะและอุปกรณ์อัจฉริยะสำหรับการเลี้ยงสัตว์ในจีนมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง เพิ่มขึ้นตามจำนวนการเลี้ยงสัตว์ที่สูงขึ้น แนะผู้ผลิต ผู้ส่งออกไทย วางแผนผลิตและส่งออกสินค้าป้อนตลาด มั่นใจขยายตลาดได้เพิ่มขึ้นแน่ 

นายสกรรจ์ แสนโสภา ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองหนานหนิง สาธารณรัฐประชาชนจีน กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ขณะนี้ในจีนมีการเติบโตของชุมชนที่เลี้ยงสัตว์เลี้ยงเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำให้อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับสัตว์เลี้ยงเติบโตตามไปด้วย โดยมีสินค้าที่น่าสนใจ ก็คือ บ้านอัจฉริยะของสัตว์เลี้ยง ที่มีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดด โดยสินค้ามีฟังก์ชันที่หลากหลายครอบคลุมไปถึงทุกสิ่งทุกอย่างของสัตว์เลี้ยง ที่จะเข้ามาช่วยประหยัดเวลาและพลังงานของผู้เลี้ยงสัตว์

สำหรับบ้านสัตว์เลี้ยงอัจฉริยะ ปัจจุบันมีความหลากหลายมากขึ้น โดยเจ้าของสามารถดูสภาพสัตว์เลี้ยงในบ้านได้จากกล้องวงจรปิด บางรุ่นมีฟังก์ชันใส่น้ำมันระเหย การปลุกตื่น การพูดคุย และการเล่น และยังมีอุปกรณ์ที่ควบคุมอุณหภูมิด้วยระบบอัจฉริยะ ซึ่งสามารถควบคุมอุณหภูมิที่เหมาะสมให้กับสัตว์เลี้ยง

นอกจากนี้ ยังมีอุปกรณ์อัจฉริยะอื่นๆ ที่กำลังเติบโต เช่น ด้านอาหาร มีผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการให้อาหารและน้ำแบบสมาร์ท โดยเครื่องให้อาหารสามารถเก็บรักษาอาหาร เจ้าของสามารถควบคุมการให้อาหารโดยอาศัยโทรศัพท์มือถือ ส่วนเครื่องให้น้ำ ก็มีฟังก์ชันปล่อยน้ำ รักษาอุณหภูมิน้ำ และการกรองน้ำ สามารถส่งน้ำสะอาดให้กับสัตว์เลี้ยงได้อย่างทันเวลา แม้เจ้าของไม่อยู่บ้าน และยังมีอุปกรณ์สมาร์ท เช่น สร้อยคอสวมใส่ ที่มีระบบ GPS อยู่ในสร้อยคอ สามารถติดตามและดูข้อมูลด้านสุขภาพของสัตว์ และป้องกันความเสี่ยงด้านการพลัดพรากของสัตว์

ทั้งนี้ ปัจจัยที่ทำให้ชาวจีนมีความต้องการบ้านสัตว์เลี้ยงอัจฉริยะ และอุปกรณ์การเลี้ยงสัตว์อัจฉริยะ มาจากการมีกลุ่มคนโสดและคนวัยชราเพิ่มจำนวนมากขึ้น ทำให้มีความต้องการเลี้ยงสัตว์เพื่อเป็นเพื่อน ประกอบกับเทคโนโลยีในปัจจุบันมีความก้าวหน้า มีการนำมาใช้ผสมผสานกับอุปกรณ์การเลี้ยงสัตว์ ซึ่งได้เพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้เลี้ยง และกับสัตว์ด้วย

อย่างไรก็ตาม จากความต้องการสินค้าสัตว์เลี้ยงอัจฉริยะที่เพิ่มขึ้น จึงเป็นโอกาสอันดีของผู้ผลิตและผู้ส่งออกไทย ที่จะวางแผนในการขยายตลาดบ้านสำหรับสัตว์เลี้ยง หรืออุปกรณ์อื่นๆ ที่ใช้ในการเลี้ยงสัตว์เลี้ยง เพราะไทยเป็นผู้ผลิตและส่งออกสินค้าสำหรับสัตว์เลี้ยงที่ได้รับการยอมรับ และหากสามารถเพิ่มระบบอัจฉริยะเข้าไปในอุปกรณ์การเลี้ยงสัตว์ ก็จะตอบโจทย์ความต้องการของชาวจีน และมีโอกาสในการขยายตลาดได้เพิ่มมากขึ้น

ปัจจุบัน ตลาดบริโภคสัตว์เลี้ยงจีนในปี 2018 มีมูลค่าสูงถึง 170,800 ล้านหยวน เพิ่มขึ้น 27% และคาดว่าในปี 2020 จะมีมูลค่าสูงถึง 200,000 ล้านหยวน หากพิจารณาจำนวนคนเลี้ยงสัตว์ ในปี 2018/ มีชาวจีนเลี้ยงสัตว์ 73.55 ล้านคน ในจำนวนนี้ เป็นคนที่เกิดหลังปี 1980 และปี 1990 ครองสัดส่วนเป็น 75% ทำให้มีความต้องการใช้สินค้าสำหรับสัตว์เลี้ยง ทั้งอาหาร ของใช้ ของเล่น แชมพู บ้านสำหรับสัตว์เลี้ยง ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง

ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองหนานหนิง สาธารณรัฐประชาชนจีน โทร  001-86-771-556-7359 หรือกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ www.ditp.go.th หรือสายตรงการค้าระหว่างประเทศ โทร 1169

******************************************************

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ