#UNSEENพญานาควัดราชโพนเงิน อ.รัตนวาปี หนองคาย

ครั้งหนึ่งผมได้เคยเห็นรูปพญานาคมีงวงเหมือนช้าง เลยได้ถามผู้รู้ว่ารูปปั้นพญานาคนี้อยู่ที่ไหน สุดท้ายก็พบว่าอยู่ที่ วัดราชโพนเงิน จ.หนองคาย ครับ วันนี้ก็ครบ ๑ ปีพอดีที่มีโอกาสได้ไปที่วัดแห่งนี้เลยขอนำรูปและบทความกลับมา re-write ใหม่อีกครั้งนะครับ

ตอนมาถึงวัดราชโพนเงินก็เป็นช่วงเวลาเย็นแล้ว ผมรีบตรงไปที่ริมแม่น้ำโขง ก็พบรูปปั้นพญานาค 2 ตนที่มีลักษณะแปลกตา ไม่เคยพบที่ไหนมาก่อน คือตนแรกมีงวง และมีงาเหมือนช้าง อีกตนหนึ่งนั้นเป็นพญานาคทั่ว ๆ ไป แต่มีเครายาวสีแดง มีหงอนสีแดงขนาดใหญ่ ดูน่าเกรงขามมาก ๆ ครับ

ผมได้อ่านประวัติการสร้างพญานาคทั้งสองตนนี้ทำให้ทราบว่า ครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าทรงเสด็จโปรดเวนัยสัตว์มาจนถึงบริเวณ วัดโพนสัน สปป.ลาวในปัจจุบัน ขณะที่พระพุทธเจ้าฉันภัตตาหารอยู่ที่วัดโพนสัน สปป.ลาว พญานาคทั้ง 2 ตน ซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้าม (บริเวณวัดราชโพนเงิน ปัจจุบัน) ได้ฟังธรรมของพระพุทธองค์จนบรรลุธรรม พญานาคทั้งสองได้ขอให้พระพุทธเจ้าประทับรอยพระพุทธบาทไว้บริเวณ วัดพระบาทโพนสัน สปป.ลาว อีกด้วย

 

รูปปั้นพญานาคทั้งสองนั้นมีชื่อด้วยนะครับ ตนด้านขวานั้นชื่อว่า หัตถีนาค ที่มีงา มีหู เหมือนช้าง แต่ลำตัวเป็นพญานาค ส่วนด้านซ้ายนั้นชื่อราชานาค รูปปั้นพญานาคทั้ง 2 หันหน้าไปทางที่ประทับของพระพุทธเจ้า ณ วัดโพนสัน สปป.ลาว ครับ

วัดราชโพนเงินนั้นมีความสวยงามแบบท้องถิ่นดั้งเดิม อีกทั้งมีบรรยากาศเงียบสงบ ซึ่งรูปปั้นพญานาคทั้งสองตนนั้น เป็น Unseen ที่ไม่เคยพบเห็นที่ไหนมาก่อน หากได้มาสัมผัสที่วัดราชโพนเงินแห่งนี้ ท่านจะทราบได้ทันที่ว่าที่นี่เป็นที่ศักดิ์สิทธิ์ และควรที่จะอนุรักษ์ทั้งศิลปะ สถาปัตยกรรม และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของที่นี่ไว้ครับผม

ขอขอบคุณ: Cr พาไปวัด