ผอ.สำนักงานชลประทานที่ 12 ลงพื้นที่ตรวจสอบเครื่องสูบน้ำพื้นที่ขาดแคลนน้ำในสภาวะฝนทิ้งช่วง

วันที่29 กรกฎาคม 2562 นายสุรชาติ  มาลาศรี ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 12 พร้อมด้วย นายพงษ์ศักดิ์ อัครมณี ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา นายสุทธิชัย  ดีอ่วม  ผู้อำนวยการส่วนเครื่องจักรกล นายธนู โพธิ์เอี้ยง ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลเทพ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจสอบการติดตั้งเครื่องสูบน้ำระบบ Hydro flow อัตราการสูบ 3 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เพิ่มเติม บริเวณสถานีสูบน้ำปากคลองมะขามเฒ่า-อู่ทอง และสถานีสูบน้ำคลองมะขามเฒ่า-กระเสียว พร้อมทั้งพิจารณาของบประมาณเร่งด่วนเพื่อทำการซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ และการเปลี่ยนเครื่องสูบน้ำถาวร จำนวน 4 เครื่อง  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำและเป็นการแก้ไขปัญหาในระยะยาวจากสภาวะฝนทิ้งช่วง อีกด้วย

จากนั้นเดินทางต่อไปยัง จุดสูบน้ำห้วยโตนด บริเวณกิโลเมตรที่ 21 และจุดสูบน้ำคลองระบาย 3ข-1ข (บึงกระจับ) บริเวณกิโลเมตรที่ 27 เพื่อติดตามการสูบน้ำจากคลองมะขามเฒ่า-อู่ทอง ลงคลองมะขามเฒ่า-กระเสียว รวมทั้งติดตามการทำงานของเครื่องผลักดันน้ำที่บริเวณ กม.27 และจุดสูบน้ำด้วยเครื่องสูบน้ำระบบ Hydro flow อัตราการสูบ 1 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที สูบน้ำจากบึงกระจับเข้าช่วยเหลือพื้นที่ขาดแคลนน้ำในสภาวะฝนทิ้งช่วง พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือเกษตรกรในพื้นที่ให้งดทำการปลูกข้าวต่อเนื่องหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้ว และขอให้ใช้น้ำอย่างประหยัด เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อผลผลิตทางการเกษตร