คณะสงฆ์จังหวัดลพบุรี ร่วมกับจังหวัดลพบุรี มอบบ้านตามโครงการสังฆประชานุเคราะห์ เพื่อช่วยเหลือชาวบ้านที่เดือดร้อน และยกระดับความเป็นอยู่ให้ดีขึ้นในพื้นที่อำเภอโคกสำโรง

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.30 น. ที่ บ้านเลขที่ 72 หมู่ 11 บ้านพรหมทินใต้ ตำบลหลุมข้าว อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี พระพรหมกวี กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค 3 หัวหน้าพระธรรมทูตสายที่ 2 วัดกัลยาณมิตร กรุงเทพมหานคร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีมอบบ้านตามโครงการสังฆประชานุเคราะห์ ฯ ของคณะสงฆ์จังหวัดลพบุรี แก่ครอบครัวของนางสาวอังคณา อนุภาพ บ้านเลขที่ 72 หมู่ 11 บ้านพรหมทินใต้ ตำบลหลุมข้าว อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี โดยมี พระเทพเสนาบดี เจ้าคณะจังหวัดลพบุรี นายอินทพร จั่นเอี่ยม รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พร้อมด้วยคณะสงฆ์ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องที่ ผู้ท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนร่วมในพิธีมอบบ้าน

สำหรับโครงการสังฆประชานุเคราะห์ ของคณะสงฆ์อำเภอเมืองลพบุรี ถือเป็นโครงการ ตามดำริของเจ้าคณะภาค 3 ที่ได้มอบนโยบายต่อที่ประชุมคณะสงฆ์ โดยขอให้คณะสงฆ์ได้ตรวจตราดูแลพี่น้องประชาชนในชุมชน หมู่บ้าน ว่ามีประชาชนคนใดมีความเดือดร้อน ให้เข้าไปให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลตามศักยภาพ มีประชาชนเดือดร้อนในเรื่องที่อยู่อาศัย ก็พิจารณาสร้างบ้านให้เป็นที่อยู่ที่อาศัย เพื่อเป็นการช่วยเหลือ และยกระดับความเป็นอยู่ ของพี่น้องประชาชนให้ดีขึ้น ซึ่งการสร้างบ้านหลังนี้สืบเนื่องจากเหตุการณ์เพลิงไหม้เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา มีผู้เสียชีวิต 2 ราย รวมทั้งบ้านได้ถูกเพลิงไหม้ไปทั้งหลัง

ดังนั้น คณะสงฆ์จังหวัดลพบุรี จังหวัดลพบุรีร่วมกับหน่วยงานราชการ และประชาชนได้ให้ความช่วยเหลือในการจัดการศพ และร่วมมือกันสร้างบ้านตามโครงการสังฆประชานุเคราะห์ในพื้นที่ขนาด กว้าง 6 เมตร ยาว 12 เมตร ลักษณะอาคารคอนกรีต เสริมเหล็ก ชั้นเดียวพร้อมทั้งจัดซื้อเครื่องเรือน เครื่องครัวที่จำเป็น โดยได้รับการบริจาค จากพระมหาเถระพระเถระ เจ้าคณะพระสังฆาธิการ และข้าราชการ ประชาชนอย่างกว้างขวาง รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 675,435 บาท

พร้อมกันนี้ คณะจังหวัดลพบุรี ได้นำข้าวสารอาหารแห้งมาแจกให้กับราษฎรผู้ยากไร้ในพื้นที่ ตำบลหลุมข้าว อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี จำนวน 20 ราย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นอีกด้วย