วธ.ร่วมมือไทยเบฟฯ หน่วยงานรัฐ-เอกชน จัดงาน“Bangkok River Festival 2023” ครั้งที่ 9 ชูแนวคิด “ลำนำ วันเพ็ญ” สืบสานวัฒนธรรมอันดีงาม

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีแถลงข่าวงาน “Bangkok River Festival 2023 สายน้ำแห่งวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ 9” ภายใต้แนวคิด “ลำนำ วันเพ็ญ” และ “Lumphun River Festival” ครั้งที่ 5 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 – 27 พฤศจิกายน 2566 นี้ ณ พื้นที่ถนนรถแก้ว จังหวัดลำพูน โดยมีพระเทพวชิรโสภณ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหารและเจ้าคณะภาค 12 และคณะสงฆ์จากวัดต่างๆ ในกรุงเทพฯ นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายสุรพล เศวตเศรนี ประธานการจัดงาน Bangkok River Festival 2023 สายน้ำแห่งวัฒนธรรมไทย พลเรือโทพาสุกรี วิลัยรักษ์ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ ศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ โปษยานนท์ ที่ปรึกษากรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) นางระเบียบรัตน์ พงษ์พานิช คู่สมรสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม ผู้แทนกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กองทัพเรือ กรุงเทพมหานคร การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และหน่วยงานที่ร่วมจัดงาน เข้าร่วมพิธีแถลงข่าว ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร ซึ่งภายในงานแถลงข่าวมีการสาธิตการทำกระทงจากใบตองและดอกบัวและจัดแสดงอาหารและขนมไทย เช่นผัดไทย ขนมจีนแกงไก่คั่ว ขนมกุฎีจีน ทาร์ตสังขยาไข่โปรตุเกส เป็นต้น

โดยปีนี้ยังคงเน้นยกระดับการจัดงานให้มีความยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งในด้านสิ่งแวดล้อมสังคม และการบริหารจัดการอย่างยั่งยืน (ESG) เป็นการสร้างประโยชน์เพื่อชุมชน โดยการจัดการของชุมชน ด้วยกลยุทธ์ บ.ว.ร.ยกกำลังสอง อันประกอบไปด้วย บ้าน วัด โรงเรียน โดยการสนับสนุนของภาคส่วนภายนอก ได้แก่ บริษัท วิสาหกิจเพื่อสังคม และราชการ เชื่อมโยงและต่อยอดเครือข่ายทุกภาคส่วนเพื่อเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาอย่างยั่งยืน และต่อยอดคุณค่าทางวัฒนธรรม กับประเพณีลอยกระทงและมงคลอันดีงามของไทย เพื่อตอกย้ำการเป็นเทศกาลของ มงคลดีงาม พร้อมการดูแลรักษ์โลก กับการขอขมาแม่น้ำคงคา ด้วยการรณรงค์ไม่เพิ่มขยะในแม่น้ำ ลำคลอง ผ่านกิจกรรมลอยกระทงและการลอยประทีปใน “บ่อลอยกระทงรักษ์โลก”

นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า การจัดงานครั้งนี้เป็นนำเสนอเทศกาลประเพณีอันดีงาม และบอกเล่าวัฒนธรรมไทยไปทั่วโลก สะท้อนวิถีชุมชนริมสายน้ำที่เป็นบ่อเกิดแห่งวัฒนธรรมอันหลากหลาย ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของประเทศไทย นอกจากนี้ ถือเป็นการสนับสนุนนโยบายรัฐบาลที่มุ่งผลักดันการใช้ “Soft Power” ความเป็นไทยและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Creative Economy) โดยเฉพาะการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ทำให้เกิดรายได้มาสู่ประชาชนและประเทศ ซึ่งเชื่อว่าทุกคนมองเห็นร่วมกันว่าประเพณีลอยกระทงเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของไทยเรามายาวนานมาก สะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตของคนไทยที่มีความผูกพันกับสายน้ำอย่างใกล้ชิดตั้งแต่การตั้งถิ่นที่อยู่ริมแม่น้ำ การใช้น้ำในการทำเกษตร อุปโภคบริโภคประจำวัน ใช้เป็นเส้นทางสัญจร อีกทั้งยังเป็นประเพณีที่บ่งบอกวิถีชีวิตคนไทยอีกด้วย เพราะฉะนั้น ประเทศไทยโดยกระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) จึงได้เตรียมเสนอประเพณีลอยกระทงให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติต่อองค์การศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ(ยูเนสโก) ซึ่งจะนำเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) เมื่อได้รับความเห็นชอบแล้ว ก็จะเสนอไปยังยูเนสโกภายในวันที่ 31 มีนาคม 2567

นายเสริมศักดิ์ กล่าวอีกว่า การจัดงาน “Bangkok River Festival 2023 สายน้ำแห่งวัฒนธรรมไทย”ในครั้งนี้ กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 – 27 พฤศจิกายน 2566 ภายใต้แนวคิด “ลำนำ วันเพ็ญ” สัมผัสบรรยากาศอันน่าประทับใจตลอดโค้งน้ำเจ้าพระยาจากทั้ง 10 ท่าน้ำ ที่เชื่อมโยงสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมเข้าด้วยกัน พร้อมขยายพื้นที่สู่บริเวณพื้นที่ถนนรถแก้ว จังหวัดลำพูนที่นักท่องเที่ยวจะได้ไหว้พระ ทำบุญ ร่วมกิจกรรมลอยกระทง ชมการแสดงทางวัฒนธรรมและดนตรีหลากหลายรูปแบบในบรรยากาศที่งดงามของสายน้ำยามค่ำคืน

นายสุรพล เศวตเศรนี ประธานการจัดงาน Bangkok River Festival 2023 สายน้ำแห่งวัฒนธรรมไทย ได้กล่าวถึงรายละเอียดของการจัดงานว่า “ปีนี้นับเป็นการสานต่อความสำเร็จของการจัดงานมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2014 ที่จัดต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 9 ภายใต้แนวคิด “ลำนำ วันเพ็ญ” ชมความงดงามของสายน้ำเจ้าพระยา ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 – 27 พฤศจิกายน 2566 รวม 3 วัน โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะมุ่งมั่น ในการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีเสริมมงคลตามวิถีไทย ตอกย้ำ ต่อยอด สร้างคุณค่า เพิ่มมูลค่า มรดกของชาติด้วยแนวคิดสร้างสรรค์แบบร่วมสมัย สอดรับกับนโยบายรัฐบาลด้านการส่งเสริม การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวโดยชุมชน เพื่อเผยแพร่ภาพลักษณ์ที่ดีและสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ซึ่งในปีที่ผ่านมา สามารถสร้างรายได้ให้ชุมชนกว่า 1.8 ล้านบาท และในปีนี้ ตั้งเป้ากระตุ้นเศรษฐกิจด้วยศิลปวัฒนธรรมไทย Soft Power ที่จะช่วยกระจายรายได้ให้กับชุมชน พร้อมเป็นเวทีแห่งโอกาสให้เยาวชนได้แสดงความสามารถตลอดช่วงเทศกาล
Bangkok River Festival 2023 สายน้ำแห่งวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ 9 จัดบนพื้นที่ 10 ท่าน้ำสำคัญทางประวัติศาสตร์ในกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร / วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร / วัดระฆังโฆสิตาราม วรมหาวิหาร / วัดกัลยาณมิตร วรมหาวิหาร / วัดประยุรวงศาวาส วรวิหาร / ท่ามหาราช / ท่ายอดพิมาน / เอเชียทีค เดอะริเวอร์ฟร้อนท์ / สุขสยาม ณ ไอคอนสยาม และล้ง 1919 นอกจากนี้ยังมีการจัดงาน Lamphun River Festival ณ พื้นที่ถนนรถแก้ว จังหวัดลำพูน ที่จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 25-27 พฤศจิกายน 2566 และยังคงจัดเต็มกิจกรรมทำบุญไหว้พระ รับมงคล เชิญชวนร่วมลอยกระทง ร้านค้าชุมชน และยังคงสานต่อกิจกรรมดีงามด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมที่น่าสนใจอีกมากมาย อาทิ กิจกรรมท่องเที่ยวโดยชุมชนซึ่งจะมีเส้นทางนำเที่ยว กับภารกิจ Walk&Bike เพลิดเพลิดกับการถ่ายรูปเช็คอินทุกท่าน้ำลุ้นรับของรางวัล และกิจกรรม RPST x River Festival 2023 ณ วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร และวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร ที่เชื่อมโยงการท่องเที่ยวโดยชุมชนกับเครือข่ายรักการถ่ายภาพ ด้วยกิจกรรม Photo Walk ร่วมเดินถ่ายภาพประเพณีอันดีงาม ความสนุกสนานรื่นเริงจากมหรสพการแสดงต่างๆในงานประพณีลอยกระทง

พร้อมกันนี้ยังคงขับเคลื่อนกิจกรรมที่มุ่งเน้นและให้ความสำคัญกับชุมชนได้มีส่วนร่วมสร้างความยั่งยืนเรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อมด้วยกิจกรรมการรณรงค์การลอยกระทงใน “บ่อลอยกระทงรักษ์โลก” กับการลอยกระทงในระบบปิด เพื่อลดจำนวนกระทงในคลอง พร้อมทั้งเชื่อมโยงสถิติการรณรงค์การลดจำนวนขยะกระทงที่จัดเก็บโดยกทม. ผ่านการเก็บแต้ม SX Point ใน SX Application และกิจกรรมทำความสะอาดคลอง “Clean Klong” ยังคงดำเนินการต่อเนื่องเป็นปีที่ 9 โดยได้รับความร่วมมือกับ กรุงเทพมหานคร โครงการ “เก็บกลับ-รีไซเคิล” และพันธมิตรทุกภาคส่วน ส่งเสริมการคัดแยกขยะเพื่อการรีไซเคิลในชุมชน อีกทั้งต่อยอดความรู้ด้านการรักษาสิ่งแวดล้อมให้กับเยาวชนเจ้าบ้าน สืบสานวัฒนธรรมและประชาชนที่เข้าร่วมงาน เพื่อสร้างความยั่งยืนให้ชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม”

“Bangkok River Festival 2023 สายน้ำแห่งวัฒนธรรมไทย” เป็นงานเดียวที่นักท่องเที่ยวจะได้สักการะไหว้พระ ทั้ง 5 วัด ในยามค่ำคืน และชมความงดงามของสายน้ำเจ้าพระยาจากทั้ง 10 ท่าน้ำ รวมถึงร่วมชมอัตลักษณ์ที่งดงามจากสถาปัตยกรรมที่ผสานเรื่องเล่าประจำชุมชนริมน้ำ สุขไปกับกิจกรรมสรรค์สุข สนุกไปกับแสงสี และอิ่มเอมไปกับมรดกศิลป์ทรงคุณค่า เชื่อมโยงวิถีแห่งวัฒนธรรมอันดีงาม พบกับกิจกรรมมากมาย อาทิ พิธีขอขมาพระแม่คงคา/ สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ / ลอยกระทง ประทีปเทียนหอม ใน “บ่อลอยกระทงรักษ์โลก” / สวดมนต์เจริญสมาธิ / ซุ้มอาหารชุมชนชวนชิม และตลาดนัดชุมชนรวมของดีของเด่น ประจำท้องถิ่นมารวมไว้ในงานให้ได้ ช้อป ชม ชิม เป็นการสร้างรายได้ให้กับชุมชน สร้างโอกาสในการกระจายรายได้สู่ชุมชน พร้อมชื่นชมไฮไลท์การแสดงแต่ละท่าน้ำ เช่น การแสดงดนตรีไทยร่วมสมัย การแสดงโขนกลางแปลง การแสดงลิเกศิลปะไทย เป็นต้น โดยมีบริการเรือด่วนรับส่งฟรีใน 10 ท่าน้ำ วันที่ 25 – 26 พฤศจิกายน 2566 เวลา 16.00 – 22.00 น. วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 เวลา 16.00 – 24.00 น.

โครงการ เยาวชนเจ้าบ้าน สืบสานวัฒนธรรม ยังคงได้รับความสนใจจากผู้ปกครองและเยาวชนในชุมชนดังจะเห็นได้จากจำนวนผู้สมัครเข้าร่วมโครงการจากชุมชน 5 วัด รวม 57 คน และความพิเศษในปีนี้เน้นการอบรมเรื่องการดูแลสิ่งแวดล้อมในชุมชนอย่างยั่งยืน ผ่านเยาวชนที่เป็นลูกหลานของชุมชนริมน้ำ ที่ถือเป็นการปลูกฝังให้เยาวชนคนรุ่นใหม่มีความรัก ความหวงแหนรักษาสิ่งแวดล้อม ที่ก่อให้เกิดความภาคภูมิใจในการเป็นส่วนหนึ่งที่ได้เผยแพร่เรื่องราวดี ๆ ของชุมชนตนเองจนก่อให้เกิดการท่องเที่ยวโดยชุมชน และความยั่งยืนอีกด้วย

ร่วมสืบสานประเพณี และอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่า พร้อม “บอกเล่าความเป็นไทยไปทั่วโลก”กับเทศกาล “Bangkok River Festival 2023 สายน้ำแห่งวัฒนธรรมไทย”ครั้งที่ 9 และ Lumphun River Festival ครั้งที่ 5 ภายใต้แนวคิด “ลำนำ วันเพ็ญ” พร้อมเชิญชวนลอยกระทงใน “บ่อลอยกระทงรักษ์โลก” ตั้งแต่วันที่ 25 – 27 พฤศจิกายน 2566 นี้ ตั้งแต่เวลา 16.00-22.00 น. สอบถามหรือติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ www.riverfestivalthailand.com และ facebook/riverfestivalthailand