ผู้ว่าฯ อยุธยา นำทีมแต่งไทยเปิดกิจกรรม “สภากาแฟ” @บางปะอิน ตามรอยละครดัง พรหมลิขิต ส่งเสริมนโยบายเชิญชวน “ชาวอยุธยาร่วมใจ..แต่งผ้าไทยทั้งเมือง”

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 เวลา 07.30 น. ที่ ณ โรงพยาบาลบางปะอิน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย นางวัชราภรณ์ รุ่งสาคร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายกกชัย ฉายรัศมีกุล และนายไพรัตน์ เพชรยวน รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมกิจกรรม สภากาแฟ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 ซึ่งจัดขึ้นโดยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมเป็นเจ้าภาพ โอกาสนี้ ผู้ว่าฯ ได้พบปะพูดคุยและสื่อสารนโยบายกับผู้ร่วมงานผ่านกิจกรรมสภากาแฟอย่างเป็นกันเอง ซึ่งการจัดงานครั้งนี้ เจ้าภาพได้จัดกิจกรรมใน Theme ตามรอยละครดัง พรหมลิขิต ซึ่งเชิญชวนแขกร่วมแต่งไทยมาร่วมงาน เพื่อส่งเสริมนโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ในการเชิญชวน “ชาวอยุธยาร่วมใจ..แต่งผ้าไทยทั้งเมือง” พร้อมเป็นเจ้าบ้านต้อนรับนักท่องเที่ยวงาน “ยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก” ระหว่างวันที่ 15-24 ธันวาคม 2566 นอกจากนี้ ภายในงานยังจัดบรรยากาศอย่างอบอุ่นแบบไทย อาทิ ตกแต่งสถานที่แบบไทย เปิดดนตรีพรหมลิขิตและบุพเพสันนิวาส ร่วมชมวิดีทัศน์ “หมอชวน..แม่นวลเที่ยว” รวมทั้งจัดกิจกรรม Open House เปิดบริการบูธ ประกอบด้วย นวดแผนไทย เปลี่ยนข้อเข่า ส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่ โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง NCDs และตรวจมะเร็งปากมดลูกด้วยตนเอง เป็นต้น

โดยนายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ได้กล่าวขอบคุณหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมสภากาแฟ เพื่อให้หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนทุกหน่วยงานได้พบปะหารือพูดคุย แลกเปลี่ยนข่าวสาร และประชาสัมพันธ์ภารกิจระหว่างหน่วยงาน อย่างไม่เป็นทางการ ซึ่งเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้กับทุกหน่วยงาน โดยจะสับเปลี่ยนหมุนเวียนหน่วยงานในการจัดสภากาแฟ ทุกเดือน นับเป็นประโยชน์ในการประสานงานราชการร่วมกัน และมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนกิจกรรมสำคัญของจังหวัดฯ อาทิ “อยุธยาเมืองสะอาด” กิจกรรม “1 คน 1 ต้น เพื่อคนอยุธยา” กิจกรรม “เยี่ยมสถานประกอบการ” อีกทั้งเชิญชวนร่วมแต่งชุดไทยทั้งเมือง เริ่มตั้งแต่ต้นเดือนพฤศจิกายนเป็นต้นมาจนถึงสิ้นเดือนธันวาคมนี้ เป็นการเชิญชวนชาวอยุธยาร่วมเป็นเจ้าบ้านต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ แต่งไทยเที่ยวงาน “ยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก ระหว่างวันที่ 15-24 ธันวาคม 2566 ซึ่งปัจจุบัน มีนักท่องเที่ยวหลั่งไหลเข้ามาท่องเที่ยวโบราณสถานวัดวัง ตามรอยละครดัง พรหมลิขิต อีกด้วย

สำหรับช่วงท้ายของกิจกรรมในวันนี้ หน่วยงานเจ้าภาพ นำโดย นายยุทธนา วรรณโพธิ์กลาง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ส่งมอบถ้วยสัญลักษณ์ “สภากาแฟ” ให้กับหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งรับเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมสภากาแฟในเดือนต่อไป

ข่าว : #สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
#สภากาแฟ #สาธารณสุข #โรงพยาบาลบางปะอิน #เกษตรและสหกรณ์ #เสริมความสัมพันธ์อันดี #หน่วยงานภาครัฐ #เอกชน #ประชาชน #ระบบราชการสะดวก