ป.ป.ช.อยุธยา เดินหน้าผลักดันป้องกันการทุจริตเชิงรุก พร้อมเดินหน้าจับตามองและแจ้งเบาะแสการรุกล้ำพื้นที่สาธารณะและการขุดลอกคูคลอง

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 ที่โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ นายปริญญา วิกุลศิริรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  เป็นประธานประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการชมรม STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต ครั้งที่ 1  ประจำปีงบประมาณ 2567  เพื่อเตรียมความพร้อมและวางแผนการดำเนินงานเชิงรุก

นายปริญญา วิกุลศิริรัตน์  กล่าวว่า   สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ร่วมกับชมรม STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดำเนินโครงการ STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต มีวัตถุประสงค์เพื่อผลักดันการป้องกันการทุจริตเชิงรุก  ด้วยการสร้างเสริมให้บุคคลและชุมชนมีจิตพอเพียงต้านทุจริต ด้วยกรอบแนวคิดโมเดล STRONG จนกระทั่งพัฒนาเป็นวัฒนธรรมต้านทุจริต ซึ่งเป็นการสานต่อการจับตามองและแจ้งเบาะแส การจัดตั้งชมรม STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริตระดับอำเภอ และการดึงเยาวชนเข้าเป็นสมาชิก ควบคู่กับการคัดเลือกคณะกรรมการชมรม STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดฯ ชุดใหม่

ทั้งนี้ ในที่ประชุมเห็นชอบตั้งเป้าเดินหน้าจับตามองและแจ้งเบาะแสการรุกล้ำพื้นที่สาธารณะในเขตอำเภอพระนครศรีอยุธยา เมืองมรดกโลก พร้อมขยายให้ครอบคลุมทุกอำเภอ รวมถึง การขุดลอกคูคลองที่เชื่อมโยงไปถึงการจัดซื้อจัดจ้าง พร้อมกันนี้ ได้ชื่นชมคณะกรรมการชมรม STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต และเครือข่าย ที่สามารถสร้างผลงานเป็นที่ประจักษ์ต่อสายตาพี่น้องประชาชนจนได้รับโล่เชิดชูเกียรติ  อย่างไรก็ตาม คาดหวังว่าทุกคนจะให้ความร่วมมือสร้างผลงาน สร้างชื่อเสียงให้มีความโดดเด่นต่อไป