ผู้บริหารและพนักงาน รฟม. ร่วมถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2562

วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) พร้อมด้วย คณะผู้บริหารและพนักงาน รฟม. ได้ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2562 เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พร้อมทั้งร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลงสดุดีจอมราชา ณ บริเวณโถงกลาง ชั้น 1 อาคาร 1 รฟม. ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร