กลุ่ม ปตท. ร่วมน้อมใจถวายพระพรชัยมงคล ร.๑๐

นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) นำคณะผู้บริหารและพนักงาน กลุ่ม ปตท. ร่วมถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พร้อมถวายสัตย์ปฏิญาณในการเป็นพนักงานที่ดี และเป็นพลังของแผ่นดินในการสร้างสรรค์คุณประโยชน์แก่ประเทศชาติ เพื่อเฉลิมฉลองและแสดงความจงรักภักดีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ ๖๗ พรรษา ณ อาคารสำนักงานใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)