ชป. จัดใหญ่ จัดเต็ม!! ยกทัพเครื่องจักรกลเข้าปฏิบัติการ kick off คลองญี่ปุ่นเหนือ

Featured Video Play Icon

วันที่ 28 ตุลาคม 2566  ณ  คลองญี่ปุ่นเหนือ บริเวณโรงเรียนวัดทรงกระเทียม อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี  นายสมศักดิ์  เทพสุทิน  รองนายกรัฐมนตรี  เป็นประธานเปิดกิจกรรม Big Cleaning Day  กำจัดผักตบชวาและสิ่งกีดขวางทางน้ำ โดยมี ดร.สุรสีห์  กิตติมณฑล เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ดร.ธเนศร์  สมบูรณ์  ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา  นายวัชระ ไกรสัย  ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 12 นายทรงพล สวยสม  รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักเครื่องจักรกล  รวมทั้งผู้แทนจากหน่วยงานภายใต้ศูนย์บริหารจัดการน้ำส่วนหน้าในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย ภาคกลาง เข้าร่วมกิจกรรมฯ ก่อนจะเดินทางไปมอบถุงยังชีพและน้ำดื่ม ให้กับผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ อ.บางบาล ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลัง และเดินทางไปติดตามสถานการณ์น้ำและพื้นที่อุทกภัย ณ  ศูนย์ส่วนหน้าฯ  ภาคกลาง  โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา ตามลำดับ

ทั้งนี้ ปัจจุบันใกล้จะเข้าสู่ฤดูแล้งในพื้นตอนบนของประเทศแล้ว  รัฐบาลมีความห่วงใยพี่น้องเกษตรกร ที่ต้องใช้น้ำในการเพาะปลูกพืชในช่วงฤดูแล้ง  รวมถึงประชาชนที่ต้องใช้น้ำในการอุปโภคบริโภค จึงได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานบูรณาการเร่งรัดขับเคลื่อนการดำเนินงานตามมาตรการบริหารจัดการการทรัพยากรน้ำในช่วงฤดูแล้งอย่างเคร่งครัด และให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

โดยในส่วนของกรมชลประทาน ได้นำเครื่องจักร เครื่องมือ อาทิ  รถแบคโฮลงโป๊ะ จำนวน 3 ลำ แบคโฮเดินบก จำนวน 1 คัน  เรือนวัตกรรมกำจัดวัชพืชจำนวน 8 ลำ  และรถบรรทุก จำนวน 2 คัน ดำเนินการกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำในคลองญี่ปุ่น  บริเวณหน้าวัดกระเทียม อำเภอบางปลาม้า  จังหวัดสุพรรณบุรี ระยะทางยาว 18 กิโลเมตร ซึ่งเป็นหนึ่งในมาตราการที่กรมชลประทาน ได้ปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่องทั้งในช่วงฤดูฝนและฤดูแล้ง  เพื่อรักษาคุณภาพน้ำและให้การระบายน้ำมีประสิทธิภาพ สามารถบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนให้ประชาชนได้มากที่สุด