“อนุทิน” ให้โรงพยาบาลในพื้นที่ประสบภัยแล้ง สำรวจและเตรียมแผนสำรองน้ำ ไม่ให้กระทบบริการ

กระทรวงสาธารณสุข กำชับให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและโรงพยาบาลในพื้นที่ประสบภัยแล้ง สำรวจ สถานการณ์น้ำกินน้ำใช้ จัดทำแผนสำรองน้ำให้เพียงพอต่อการจัดบริการประชาชน  และประสานหน่วยงานในท้องถิ่นจัดหาแหล่งน้ำไม่ให้กระทบบริการผู้ป่วย

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ว่า รัฐบาลมีความห่วงใยประชาชนในพื้นที่หลายจังหวัดทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ประสบภัยแล้งจากฝนทิ้งช่วง และสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้การดูแลช่วยเหลือประชาชน สำหรับกระทรวงสาธารณสุข ได้มอบให้ปลัดกระทรวงสาธารณสุข สั่งการให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำรวจและรายงานโรงพยาบาลที่อาจประสบปัญหาขาดแคลนน้ำ ให้จัดทำแผนสำรองน้ำให้เพียงพอสำหรับบริการประชาชน  และประสานหน่วยงานในท้องถิ่น อาทิ องค์การบริหารส่วนตำบล เทศบาล การประปาในพื้นที่ ฝ่ายความมั่นคง ในการจัดหาแหล่งน้ำสำรอง หรือขุดเจาะบ่อบาดาล เพื่อไม่ให้กระทบบริการผู้ป่วย รวมทั้งจัดทำมาตรการประหยัดน้ำในโรงพยาบาลและบ้านพักเจ้าหน้าที่  จัดทำระบบรีไซเคิลน้ำ ตรวจสอบท่อประปาไม่มีการรั่วไหลของน้ำ และขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่และผู้รับบริการช่วยกันประหยัดน้ำ