เตรียมตามรอยหนังดัง ไปเช็คอิน จุด ฮีลใจ ที่โดนที่สุดในรอบปีนี้

เตรียมตามรอยหนังดัง ไปเช็คอิน จุด ฮีลใจ ที่โดนที่สุดในรอบปีนี้

พบกัน 12 ตุลาปี 66 ในโรงภาพยนตร์