ส่วนเครื่องจักรกล สำนักงานชลประทานที่ 6 ดำเนินการติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำ เร่งการระบายน้ำท่วมขัง จังหวัดขอนแก่น

วันที่ 17 กันยายน พ.ศ.2566 เวลา 12.00 น. ดร.ชิตชนก สมประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 6 ได้มอบหมายให้ นายวีระชัย ฟุ้งไพศาล ผู้อำนวยการส่วนเครื่องจักรกล สำนักงานชลประทานที่ 6 และ นายทรัพย์ บุตรโพธิ์ หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการสูบน้ำ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการสูบน้ำจังหวัดขอนแก่น ดำเนินการติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำ เพื่อเร่งการระบายน้ำ ในเขตพื้นที่เศรษฐกิจ จังหวัดขอนแก่น รวมจำนวน 4 ชุด ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

ติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำ จำนวน 4 ชุด บริเวณ คลองระบายน้ำ บึงทุ่งสร้าง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น รวมปัจจุบันทำการติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำเร่งการระบาย 4 ชุด โดยมีอัตราการไหลน้ำรวม 5.2 ลูกบาศก์เมตรเมตรต่อวินาที