โครงการชลประทานหนองบัวลำภู ลงพื้นที่ติดตามและเตรียมการรับสถานการณ์ระดับน้ำในลำพะเนียงที่เพิ่มสูงขึ้น

วันที่ 18 กันยายน 2566 นายวรวิทย์ สุภาอ้วน ผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองบัวลำภู พร้อมด้วย นายกิตติ นาคธรณินทร์ หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม , นายปราโมทย์ พึ่งเพียร หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน และเจ้าหน้าที่โครงการชลประทานหนองบัวลำภู

ลงพื้นที่ติดตามและเตรียมการรับสถานการณ์ระดับน้ำในลำพะเนียงที่เพิ่มสูงขึ้น พร้อมสำรวจอาคารชลประทานให้พร้อมใช้งาน และติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เพื่อไม่ให้มีผลกระทบก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่ ณ เขตเทศบาลเมืองหนองบัวลำภู , ประตูระบายน้ำลำพะเนียงหนองหว้าใหญ่ และ บริเวณลำพะเนียงเขตอำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู