📣การรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเฉพาะงาน จำนวน 41 อัตรา

➡️ กองมาตรฐานปฏิบัติงานและความปลอดภัยด้านโดยสาร ฝ่ายบริการโดยสาร จำนวน 14 อัตรา เปิดรับสมัครวันที่ 12 – 29 กันยายน 2566 เวลา 09.00 – 16.00 น. (เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)

👉🏻ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่ งานระเบียบการโดยสาร กองมาตรฐานปฏิบัติงานและความปลอดภัยด้านโดยสาร ฝ่ายบริการโดยสาร อาคารสถานีกรุงเทพ (หัวลำโพง) ชั้น2 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ 02-220-4211

🌐รายละเอียดการรับสมัครได้ที่ลิงค์ >>>> https://drive.google.com/file/d/1prR_DI3LrIYHOAg2OXCRwYaqKxq3RAi8/view?usp=sharing

➡️ งานคุมประแจ งานเดินรถแขวงฉะเชิงเทรา กองจัดการเดินรถเขต1 ฝ่ายปฏิบัติการเดินรถ จำนวน 5 อัตรา
เปิดรับสมัครวันที่ 18 – 26 กันยายน 2566 เวลา 08.30 – 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)

👉🏻ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่ ที่ทำการงานเดินรถแขวงฉะเชิงเทรา 128 ถนนมหาจักรพรรดิ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา โทรศัพท์ 03-851-4507

🌐รายละเอียดการรับสมัครได้ที่ลิงค์ >>>> https://drive.google.com/file/d/1ZMfIIWkvzy_R4Zh7Gne71GgcdNh77wRe/view?usp=sharing

➡️ งานคุมประแจ งานเดินรถแขวงแก่งคอย กองจัดการเดินรถเขต2 ฝ่ายปฏิบัติการเดินรถ จำนวน 22 อัตรา
เปิดรับสมัครวันที่ 21 – 29 กันยายน 2566 เวลา 08.30 – 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)

👉🏻ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่ ที่ทำการงานเดินรถแขวงแก่งคอย กองจัดการเดินรถเขต2 ศูนย์ปฏิบัติการเดินรถภาค2 ฝ่ายปฏิบัติการเดินรถ อาคารสถานีชุมทางแก่งคอย ชั้น2 ตำบลแก่งคอย อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี โทรศัพท์ 03-624-5520

🌐รายละเอียดการรับสมัครได้ที่ลิงค์ >>>> https://drive.google.com/file/d/1n0fUlVt_8s6RwQQk3McTOy_4Lb3rWpSe/view?usp=sharing