ประกาศ กปน.: 20 ก.ย. 66 น้ำไหลอ่อนไม่ไหล ถนนศรีนครินทร์-ร่มเกล้า

การประปานครหลวง (กปน.) มีความจำเป็นต้องปิดประตูน้ำท่อประธานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1,000 มิลลิเมตร เพื่อบำรุงรักษาระบบประปา บริเวณคลองสองต้นนุ่น ถนนศรีนครินทร์-ร่มเกล้า ในคืนวันพุธที่ 20 กันยายน 2566 ตั้งแต่เวลา 22.00 – 05.00 น. ของวันรุ่งขึ้น เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการน้ำประปาอย่างเพียงพอและทั่วถึง โดยระหว่างดำเนินการ ส่งผลให้ น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหล ในพื้นที่ดังต่อไปนี้

  • ถนนศรีนครินทร์-ร่มเกล้า ทั้ง 2 ฝั่ง ตั้งแต่คลองสองต้นนุ่น ถึงแยกตัดถนนร่มเกล้า
  • ถนนเจ้าคุณทหาร ทั้ง 2 ฝั่ง ตั้งแต่แยกตัดถนนร่มเกล้า ถึงคลองสาม       

การประปานครหลวง ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ และหากประสบข้อขัดข้องกรุณาแจ้ง “ศูนย์บริการประชาชน” โทร. 1125 ตลอด 24 ชั่วโมง

อนึ่ง ประชาชนสามารถติดตามข่าวสาร กปน. พร้อมตรวจสอบพื้นที่น้ำประปาไม่ไหล ผ่านแอปพลิเคชัน MWA onMobile ทั้งระบบ iOS และ Android