กรมทางหลวงชนบท เร่งเคลื่อนย้ายต้นไม้ที่ขวางเส้นทางจราจรบนถนนสาย มส.3004 จ.แม่ฮ่องสอน หลังมีพายุฝนในพื้นที่ 

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) โดยแขวงทางหลวงชนบทแม่ฮ่องสอน หมวดบำรุงทางหลวงชนบทแม่สะเรียง ระดมกำลังเจ้าหน้าที่พร้อมอุปกรณ์ เร่งดำเนินการเคลื่อนย้ายต้นไม้ล้มปิดทับเส้นทางจราจรบนถนนทางหลวงชนบทสาย มส.3004 แยก ทล.105 – บ้านแม่สามแลบ อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ช่วงบริเวณ กม.ที่ 6+700 เนื่องจากมีพายุฝนในพื้นที่ส่งผลให้มีต้นไม้หักโค่นลงมากีดขวางทางจราจร ซึ่งปัจจุบันได้ดำเนินการจัดการสิ่งกีดขวางและสามารถสัญจรผ่านได้เรียบร้อยแล้ว เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนอย่างเร่งด่วนให้ประชาชนได้สัญจรไป-มาอย่างสะดวกปลอดภัย นอกจากนี้ ยังได้จัดเจ้าหน้าที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยอย่างใกล้ชิด เพื่อเข้าช่วยเหลือประชาชนภายใน 24 ชั่วโมง ตามข้อสั่งการของนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

ทั้งนี้ ทช. จะเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อุทกภัยอย่างต่อเนื่อง พร้อมจัดเตรียมเครื่องมือ เครื่องจักร วัสดุอุปกรณ์ สะพานเบลีย์ ยานพาหนะ เพื่อเข้าดำเนินการทันทีเมื่อเกิดเหตุ โดยประชาชนสามารถแจ้งเหตุอุทกภัยได้ที่แขวงทางหลวงชนบท ในพื้นที่หรือสายด่วนกรมทางหลวงชนบท 1146