กรมทางหลวงชนบท รับมืออุทกภัยเร่งด่วน ระดมกำลังเจ้าหน้าที่ซ่อมคอสะพานบนถนนสาย รอ.4025 จ.ร้อยเอ็ด ปัจจุบันสัญจรผ่านได้แล้ว

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) โดยแขวงทางหลวงชนบทร้อยเอ็ด (ขทช.รอ.) จัดเจ้าหน้าที่พร้อมเครื่องจักร เร่งดำเนินการเข้าซ่อมคอสะพาน บนถนนทางหลวงชนบทสาย รอ.4025 – บ้านหนองฟ้า อ.หนองพอก, เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด ช่วงบริเวณ กม.ที่ 12+200 – 12+210 เนื่องจากได้รับผลกระทบจากอุทกภัยส่งผลให้น้ำกัดเซาะบริเวณคอสะพานได้รับความเสียหายให้สามารถใช้งานได้ในเบื้องต้น เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถสัญจรได้อย่างปลอดภัย พร้อมทั้งได้จัดทำแผนปรับปรุงแก้ไขอย่างถาวรในลำดับถัดไป รวมไปถึงการติดตั้งป้ายเตือน ป้ายแนะนำเส้นทางเลี่ยงบริเวณสายทางที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย และจัดเจ้าหน้าที่ติดตามสถานการณ์ เพื่อเข้าช่วยเหลือประชาชนได้ภายใน 24 ชั่วโมง ตามข้อสั่งการของนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

นอกจากนี้ ยังมีถนนทางหลวงชนบทสาย รอ.4078 – บ้านหนองผักตบ อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด บริเวณ กม.ที่ 14+500 – 14+800 ที่ยังมีน้ำหลาก ส่งผลให้ปริมาณน้ำยังท่วมสูงไม่สามารถสัญจรผ่านได้ ทั้งนี้ ขทช.รอ. ได้ติดตั้งป้ายเตือนและหลักนำทางขาวแดงตามแนวเขตถนน พร้อมจัดเจ้าหน้าที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยอย่างใกล้ชิด หากเกิดเหตุอุทกภัยบริเวณสายทาง สามารถแจ้งเหตุได้ที่แขวงทางหลวงชนบทในพื้นที่ หรือ สายด่วนกรมทางหลวงชนบท 1146