สค. จัดกิจกรรม Super Mom Café “ตลาดนัดสินค้าฝีมือแม่ และลานกิจกรรมเพื่อครอบครัว” ภายใต้โครงการ Smart Job “เสริมพลัง สร้างอาชีพ เติมรอยยิ้มให้แม่เลี้ยงเดี่ยวและครอบครัว” ครั้งที่ 3

วันที่ 15 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. ณ สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านเกร็ดตระการ ซอยประดิษฐ์มนูธรรม กรุงเทพฯ นางจินตนา จันทร์บำรุง อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เป็นประธานเปิดกิจกรรม “เปิดบ้าน สคอ.กทม. รู้จักบ้านเกร็ดตระการ กรุงเทพฯ” ร่วมเป็นกำลังใจแก่แม่เลี้ยงเดี่ยว และทีม พม. พร้อมเยี่ยมชมงาน “ตลาดนัดสินค้าฝีมือแม่ และลานกิจกรรมเพื่อครอบครัว” หรือ Super Mom Market ภายใต้โครงการ Smart Job เสริมพลัง สร้างอาชีพ เติมรอยยิ้มให้แม่เลี้ยงเดี่ยวและครอบครัว” ครั้งที่ 3 ตามแนวคิด 4 Smarts 4 รู้ 4 สร้าง โดยมีวัตถุประสงค์เป็นศูนย์กลางสาธิตการประกอบอาชีพแก่กลุ่มเป้าหมายแม่เลี้ยงเดี่ยวและครอบครัว รวมถึงสตรีที่ประสบปัญหาทางสังคมภายหลังจบการฝึกอบรมหลักสูตรอาชีพต่างๆ จากศูนย์ฯ และเปิดพื้นที่เรียนรู้เพื่อครอบครัวทุกช่วงวัยให้มีความพร้อมทั้งทักษะทางด้านอาชีพครบวงจร และมีความรู้ความสามารถที่เพียงพอในการดูแลตนเองได้อย่างยั่งยืน

สำหรับกิจกรรมในวันนี้ สถานคุ้มครองและพัฒนอาชีพบ้านเกร็ดตระการ กรุงเทพฯ กรมกิจการ สตรีและสถาบันครอบครัว ร่วมกับภาคีเครือข่าย ได้แก่ มูลนิธิมาดามแป้ง โลตัส มูลนิธิไอแคร์ประเทศไทย และความร่วมมือจากสถาบันส่งเสริมบทบาทพ่อแม่เพื่อสังคม ได้สนับสนุนงบประมาณและวัสดุอุปกรณ์ เพื่อร่วมกันสร้างศูนย์สาธิตการประกอบอาชีพและห้องเรียนครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในระดับฐานราก มีโอกาสเสริมสร้างทักษะองค์ความรู้ทางด้านอาชีพ และทักษะ ความรู้อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินชีวิต ซึ่งแม่เลี้ยงเดี่ยวสามารถนำไปประกอบอาชีพเพื่อเสริม ความมั่นคงทางด้านรายได้และสามารถดูแลตัวเองและครอบครัวให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ภายในงานมีกิจกรรมได้แก่ “เปิดบ้าน สคอ.กทม. รู้จักบ้าน เกร็ดตระการ กรุงเทพฯ” การเปิดร้านกาแฟและเบเกอรี่ ร้านจำหน่ายสินค้า Super Mom Café เพ้นท์เล็บ นวดคอบ่าไหล่ พร้อมตลาดนัดสินค้าฝีมือแม่ Super Mom Market และพื้นที่เรียนรู้เพื่อ ครอบครัวทุกช่วงวัย

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย ผู้แทนมูลนิธิมาดามแป้ง ผู้แทนมูลนิธิไอแคร์ ประเทศไทย (ICare Thailand Foundation) นายกสโมสรโรตารีลาดพร้าว ผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวง พม. หน่วยงานภาคเอกชนและภาคประชาสังคม ผู้แทนอาสาสมัครพัฒนาสังคมและ ความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ทั้ง 50 เขต ครูและนักเรียน พ่อหรือแม่ เลี้ยงเดี่ยวและครอบครัว และประชาชนในพื้นที่ที่สนใจ รวมจำนวนทั้งสิ้น 200 คน

📣 ติดตามข่าวสาร สค.ได้ที่
เว็บไซต์: https://www.dwf.go.th/
เพื่อนครอบครัว: http://www.xn--42ca5dfr6ac6azcd1c9c9f0e.com/
Facebook: https://www.facebook.com/sorkor023068633
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCXtsy6w-fx3fkESr-C6UaAA
Instagram: https://instagram.com/dwf_msdhs?igshid=YmMyMTA2M2Y=
LINE Official: @linefamily
Twitter: twitter.com/pr_dwf_msdhs
e-Library : http://library.dwf.go.th/
TikTok : https://www.tiktok.com/@dwf_tiktok?_t=8Zl3GRosGXq&_r=1
Line Open Chat : https://line.me/ti/g2/RX8fFC0o4C47Wvl2yFU8b6ivIYp48RkHSFQ_3g?

#พมช่วย24ชม #ช่วย24ชม #สังคมไทยไร้รุนแรง #ฝึกอาชีพฟรี #เลี้ยงเดี่ยวไม่เดียวดาย #แตกต่างอย่างเท่าเทียม #DWF #สค.