ปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ผ้าโบราณฝ้ายเงิน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ผ้าโบราณฝ้ายเงิน โดยมีนางสาวฐิต์ณัฐ สมบัติศิริ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงวัฒนธรรม อาจารย์เทิดศักดิ์ อินแสง เจ้าของพิพิธภัณฑ์ผ้าโบราณฝ้ายเงิน​ จังหวัดน่าน วัฒนธรรมจังหวัด และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วม ณ พิพิธภัณฑ์ผ้าโบราณฝ้ายเงิน​ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

พิพิธภัณฑ์ผ้าโบราณฝ้ายเงิน เป็นสถานที่เก็บรวบรวมผ้าซิ่น เครื่องแต่งกาย ไทยวน ไทลื้อ เมืองน่าน และชาติพันธุ์ต่างๆ โดยผ้าที่มีความเก่าแก่ที่สุด มีอายุมากกว่า 160 ปี และที่นี่ยังคงมีการทอผ้า ย้อมเส้นด้าย จากสีธรรมชาติ คงกรรมวิธีในการทอผ้า ไม่ว่าจะเป็นลายล้วง ลายเก็บมุก ลายคาดก่าน รวมถึงซิ่นป้อง และซิ่นม่าน ของชาวไทลื้อ ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นลายดั้งเดิมของชาติพันธุ์ในน่าน ไม่ต่ำกว่า 2,000 ชิ้น