ปปง.ร่วมกับแบงค์ ส่งมอบเงินให้ ตร. เพื่อคืนผู้เสียหาย คดี ROMANCE SCAM โทรสายด่วน ปปง. 1710 ทันที หลังถูกหลอกให้โอนเงิน

วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.30 น. นางสาวปราณี เก้าเอี้ยน รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ส่งมอบเงินของผู้เสียหายบางส่วนที่สามารถยับยั้งการถอนของมิจฉาชีพคืนให้กับผู้เสียหาย เพื่อบรรเทาความเสียหายให้กับประชาชน คดี ROMANCE SCAM จำนวน 2 ราย จำนวนเงิน 339,190 บาท

ซึ่งก่อนหน้าได้ส่งมอบเงินของผู้เสียหายที่สามารถยับยั้งการถอนจากมิจฉาชีพแล้ว จำนวน 25 ราย รวมเป็นเงิน 4,763,101.96 บาท และในวันนี้ (19 ก.ค.62) ได้ส่งมอบเงินของผู้เสียหายที่สามารถยับยั้งการถอนจากมิจฉาชีพ จำนวน 2 ราย จำนวนเงิน 339,190 บาท รวมส่งมอบเงินคืนผู้เสียหายไปแล้วทั้งสิ้น 27 ราย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5,102,291.96 บาท

สำหรับสถิติการรับเรื่องคดี ROMANCE SCAM ตั้งแต่สำนักงาน ปปง. ได้มีการจัดตั้งศูนย์ประสานงานเพื่อปฏิบัติการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน โดยเรียกย่อว่า “ศปก.ปปง.” เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2561 จนถึงปัจจุบัน (19 ก.ค.62) ผู้เสียหายหลงเชื่อและโอนเงิน จำนวน 337 ราย รวมมูลค่าความเสียหายประมาณ 195,066,402.11 บาท

นางสาวปราณี เก้าเอี้ยน รองเลขาธิการ ปปง. กล่าวเพิ่มเติมว่า สำนักงาน ปปง. สถาบันการเงิน และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้มีการบูรณาการทำงานร่วมกันอย่างเข้มข้น โดยเฉพาะสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้มีการจับกุมผู้กระทำความผิดทั้งในประเทศและต่างประเทศจำนวนหลายกลุ่มอย่างต่อเนื่อง แต่มิจฉาชีพก็ยังพยายามหลบหนี หลบเลี่ยงการติดตามของเจ้าหน้าที่ โดยใช้รูปแบบการหลอกลวงที่มีความซับซ้อนยิ่งขึ้น จึงขอแจ้งเตือนประชาชนและขอให้รับฟังการประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานของรัฐ เพื่อเป็นการป้องกันการถูกหลอกลวงจากมิจฉาชีพ และหากถูกหลอกแล้วให้รีบโทรแจ้ง ศปก.ปปง. สายด่วน ปปง. 1710 ทันที