ก.แรงงาน จัดกิจกรรม “จิตอาสาร่วมบริจาคโลหิต 1 คนให้หลายคนรับ รู้รักสามัคคี พัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน”

วันที่ 8 กันยายน 2566 เวลา 10.30 น. นายเดชา พฤกษ์พัฒนรักษ์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคมฯ ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้บริจาคโลหิต โดยกระทรวงแรงงานร่วมกับสมาคมแม่บ้านกระทรวงแรงงาน และศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ร่วมจัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ภายใต้ชื่อกิจกรรม “จิตอาสาร่วมบริจาคโลหิต 1 คนให้ หลายคนรับ รู้รักสามัคคี พัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน” ณ ห้องประชุมกระทรวงแรงงาน ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน

กิจกรรมดังกล่าวกระทรวงแรงงานร่วมกับสมาคมแม่บ้านกระทรวงแรงงาน และศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย จัดขึ้น เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ผู้บริจาคโลหิต ร่วมบริจาคโลหิตอย่างสม่ำเสมอในทุกๆ 3 เดือน รวมทั้งเพื่อให้ได้รับโลหิตบริจาคเพียงพอสำหรับผู้ป่วยทั่วประเทศ