ปปง. จัดขายทอดตลาดรถโดยสารไม่ประจำทาง รวมกว่า 170 รายการ ราคาประมูลเริ่มต้น 450,000 บาท

 

สำนักงาน ปปง. มีความประสงค์จะทำการขายทอดตลาดทรัพย์สิน ครั้งที่ 18/2562 ในวันที่ 23 และ 24 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ บริเวณชั้น 1 อาคารสำนักงาน ปปง. ซึ่งในการขายทอดตลาดทรัพย์สินครั้งนี้จะทำการขายทอดตลาดทรัพย์สินประเภทรถโดยสารไม่ประจำทาง จำนวน 168 รายการ โดยรายการทรัพย์สินที่จะทำการขายทอดตลาดที่น่าสนใจ อาทิเช่น

  1. รถโดยสารไม่ประจำทาง ยี่ห้อ KINGLONG จำนวน 1 คัน ราคาเริ่มต้น 1,100,000 บาท
  2. รถโดยสารไม่ประจำทาง ยี่ห้อ KINGLONG จำนวน 1 คัน ราคาเริ่มต้น 800,000 บาท
  3. รถโดยสารไม่ประจำทาง ยี่ห้อ KINGLONG จำนวน 1 คัน ราคาเริ่มต้น 1,400,000 บาท
  4. รถโดยสารไม่ประจำทาง ยี่ห้อ HINO จำนวน 1 คัน ราคาเริ่มต้น 480,000 บาท
  5. รถโดยสารไม่ประจำทาง ยี่ห้อ ISUZU จำนวน 1 คัน ราคาเริ่มต้น 580,000 บาท
  6. รถโดยสารไม่ประจำทาง ยี่ห้อ SUNLONG จำนวน 1 คัน ราคาเริ่มต้น 970,000 บาท

ผู้ที่ประสงค์เข้าสู้ราคาการขายทอดตลาดทรัพย์สินครั้งที่ 18/2562 สามารถติดต่อขอดูสภาพทรัพย์สินได้ในวันจันทร์ที่ 22 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.30 – 16.00 น. ตามสถานที่ที่กำหนดดังนี้

ลำดับที่ สถานที่ ลำดับทรัพย์
1 ณ ลานจอดรถบริษัท รอยัล ไทย เฮิร์บ จำกัด ถนนหลวงแพ่ง แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ
  -ลานที่ 35. ไทยเฮิร์บ (สวนงู) โซน 2 71, 73, 92
  ลานที่ 38. ไทยเฮิร์บ (สวนงู) โซน 5 91, 111, 118, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 143
  ลานที่ 39. ไทยเฮิร์บ (สวนงู) โซน 6 8, 9, 18, 20, 26, 28, 33, 34, 52, 59, 60, 68, 80, 83, 98, 105, 107, 109, 113, 114, 116, 117, 131, 132, 141, 148, 151, 154
  ลานที่ 40. ไทยเฮิร์บ (สวนงู) โซน 7 50
2 ณ ลานจอดรถ 11 ไร่ ถนนประชาพัฒนา แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ
  -ลานที่ 52. สิบเอ็ดไร่ โซน 1 แถว 1 1, 3, 4, 11, 14, 16, 21, 31, 32, 40, 54, 61, 63, 74, 76, 78, 79, 81, 82, 84, 93, 100, 103, 112, 115, 119, 129, 136, 137, 138, 144, 149, 153, 156, 157, 160, 161, 163, 167
  -ลานที่ 53. สิบเอ็ดไร่ โซน 1 แถว 2 2, 7, 19, 24, 25, 27, 36, 38, 39, 41, 43, 44, 45, 48, 49, 55, 57, 62, 64, 65, 69, 90, 102, 104, 126, 133, 134, 135, 142, 165, 168
  -ลานที่ 54. สิบเอ็ดไร่ โซน 2 แถว 1 5, 10, 13, 15, 17, 22, 30, 35, 37, 42, 46, 53, 56, 58, 66, 75, 77, 87, 88, 95, 99, 101, 106, 108, 127, 139, 147, 152, 162
  -ลานที่ 55. สิบเอ็ดไร่ โซน 2 แถว 2 6, 12, 23, 29, 47, 51, 67, 70, 72, 85, 86, 89, 94, 96, 97, 110, 128, 130, 140, 145, 146, 150, 155, 158, 159, 164, 166

 

หรือทางเว็บไซต์ www.amlo.go.th ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบข้อมูลหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

  • เว็บไซต์ของสำนักงาน ปปง. www.amlo.go.th
  • สายด่วน ปปง. 1710 หรือ
  • QR Code