กปน. ร่วมพัฒนาระบบประปา เทศบาลเมืองหัวหิน

นายพรศักดิ์ ปานย้อย ผู้ช่วยผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) ร่วมหารือกับ นายนพพร วุฒิกุล นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน และ นายมนตรี ชูภู่ รองนายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน เกี่ยวกับแนวทางการแก้ปัญหาคุณภาพน้ำประปาในพื้นที่เทศบาลเมืองหัวหิน เพื่อพัฒนาระบบสาธารณูปโภคด้านน้ำประปาแก่ประชาชน ตามกรอบบันทึกความเข้าใจ โครงการความร่วมมือวางแผนการปรับปรุงและพัฒนาระบบประปา ระหว่าง กปน. กับเทศบาลเมืองหัวหิน