“พาณิชย์” เผยผลการประชุมระหว่างเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านเศรษฐกิจอาเซียน – แคนาดา

“พาณิชย์” เผยผลการประชุมระหว่างเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านเศรษฐกิจอาเซียน – แคนาดา เน้นหารือทิศทางความเป็นไปได้ในการจัดทำเอฟทีเออาเซียน-แคนาดา ในอนาคต และความร่วมมือด้านนวัตกรรม

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยภายหลังการเป็นประธานการประชุมระหว่างเจ้าหน้าที่อาวุโสเศรษฐกิจอาเซียน – แคนาดา ครั้งที่ 11 กับนายเอียน บูแชตต์ อธิบดีกรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แคนาดา เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2562 ณ กรุงเทพมหานคร ว่า ที่ประชุมฯ ได้ร่วมกันติดตามและประเมินผลการแลกเปลี่ยนความเห็นระหว่างสองฝ่ายในเรื่องความเป็นไปได้ที่จะจัดทำความตกลงการค้าเสรี (FTA) อาเซียน-แคนาดา ซึ่งในเบื้องต้นเห็นว่ามีประเด็นที่ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องว่าจะได้ประโยชน์ร่วมกันและมีประเด็นที่น่าจะพัฒนาร่วมกันได้แม้ในขณะนี้อาจจะยังมีความพร้อมต่างกัน

นางอรมน กล่าวเพิ่มเติมว่า ในส่วนของความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างอาเซียนกับแคนาดาในรอบปีที่ผ่านมามีความคืบหน้าที่ดี โดยได้มีการดำเนินกิจกรรมสำคัญร่วมกัน เช่น การประชุมหารือด้านนโยบายการค้า (Trade Policy Dialogue) ระหว่างอาเซียนกับแคนาดา ในเรื่อง “ทรัพย์สินทางปัญญาและความสำคัญของการสนับสนุนนวัตกรรมในเชิงพาณิชย์” เมื่อเดือนกรกฎาคม 2562 ณ ประเทศอินโดนีเซีย การจัดสัมมนาเชิงธุรกิจของสภาธุรกิจแคนาดาและอาเซียน (CABC) ในเรื่อง “การส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนอาเซียน-แคนาดา” เมื่อเดือนมีนาคม 2562 ณ ประเทศแคนาดา และการจัดงานส่งเสริมด้านนวัตกรรม เมื่อเดือนเมษายน 2562 ณ ประเทศแคนาดา เพื่อขยายโอกาสของ SMEs ด้านนวัตกรรมในตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นต้น

ทั้งนี้ ในปี 2561 การค้าระหว่างอาเซียนกับแคนาดา มีมูลค่า 15 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ เติบโตเพิ่มขึ้นจากปี 2560 ร้อยละ 8.5 และในปี 2561 แคนาดามีการลงทุนทางตรงในอาเซียนมูลค่า 300 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยเป็นคู่ค้าลำดับที่ 9 และเป็นนักลงทุนต่างประเทศในที่ลำดับ 8 ของอาเซียน

———————————–

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

กระทรวงพาณิชย์