ก.แรงงาน ลดโลกร้อน เพิ่มมูลค่าขยะโฟม

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี จับมือ สมาพันธ์ SME ไทย จังหวัดนนทบุรี จัดฝึกอบรมสร้างมูลค่าขยะโฟม สร้างอาชีพเพิ่มรายได้ ลดขยะ ลดโลกร้อน

นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ข้อมูลจากกรมควบคุมมลพิษ รายงานสถานการณ์ขยะอันตรายในไทยน่าเป็นห่วง ทั้งพลาสติก โฟม จากสถิติช่วง 5 ปี (พ.ศ. 2556 – 2560) ปริมาณขยะประเภทโฟมเพิ่มขึ้นต่อเนื่องจาก 56 ล้านใบ/วัน เป็น 61 ล้านใบ/วัน ในปีที่ผ่านมา แม้จะมีกิจกรรมรณรงค์ลดขยะ ลดโฟม สร้างวัฒนธรรมหิ้วปิ่นโตบรรจุอาหาร ใช้วัสดุย่อยสลายง่ายตามธรรมชาติแทนโฟมก็ยังพบว่า มีขยะโฟมเกิดขึ้นเกือบ 2 – 3 ล้านตันเฉลี่ยวันละ 3,704 ตัน/วัน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี (สนพ.นนทบุรี) ร่วมกับ สมาพันธ์ SME ไทย จังหวัดนนทบุรี จัดฝึกอบรมฯ ตามโครงการขยะโฟมพารวยด้วย SME ในหลักสูตรการสร้างมูลค่าจากขยะโฟม เพื่อเป็นต้นแบบในการนำขยะโฟมมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์สำหรับตกแต่งสวน และยังขยายผลไปถึงผลิตภัณฑ์อื่นๆ เป็นการลดภาวะโลกร้อนอีกด้วย

นายสุชาติ กล่าวต่อไปว่า การสร้างมูลค่าขยะจากโฟมที่ สนพ.นนทบุรี จัดฝึกอบรมให้กับสมาชิก SME ในจังหวัดนนทบุรี และพื้นที่ใกล้เคียง ฝึกไปแล้ว 1 รุ่น จำนวน 25 คน เมื่อช่วงเดือนพฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา และจะขยายผลไปยังสมาชิกในชุมชนต่างๆ เพิ่มมากขึ้น เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการลดขยะโฟม เนื่องจากย่อยสลายยาก
ด้านนายชัยชนะ เดชแพ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี กล่าวเพิ่มเติมว่า ตามนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ที่ผลักดันให้จังหวัดนนทบุรี เป็นจังหวัดสะอาด ปราศจากขยะมูลฝอย อีกทั้งการดำเนินการดังกล่าวเป็นการสร้างมูลค่าจากขยะโฟม เพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาลในเรื่องการลดขยะ และสร้างประโยชน์ เพิ่มมูลค่าจากขยะ โดยนำโฟมมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น ทำน้ำตก น้ำพุ ตกแต่งเป็นร้านกาแฟ นอกจากนี้ยังนำมาเป็นส่วนประกอบของผนังห้องพักแทนการใช้อิฐได้ ล่าสุดผู้ผ่านการอบรมได้รวมกลุ่มนำขยะโฟมมาทำกุฏิให้พระวัดไผ่เหลือง จังหวัดนนทบุรี สำหรับผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 4 หรือติดต่อที่ สนพ.นนทบุรี เบอร์โทรศัพท์ 0 2190 5731 – 3

“กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ขานรับนโยบายรัฐบาลโดยมีมาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอย ในหน่วยงานภาครัฐ เพื่อเป็นต้นแบบที่ดีในการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย โดยขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว และกล่องโฟมบรรจุอาหาร เพื่อร่วมรณรงค์ลดภาวะ โลกร้อนอีกทางหนึ่งด้วย” อธิบดี กพร. กล่าว