ประกันสังคม แนะช่องทางนายจ้าง ผู้ประกันตน ชำระเงินสมทบผ่านธนาคาร และหน่วยบริการ

นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน  เปิดเผยว่า สำนักงานประกันสังคม ได้ตระหนักถึงภารกิจสำคัญในการอำนวยความสะดวก รวดเร็ว     ในการติดต่อขอรับบริการให้แก่ นายจ้าง ผู้ประกันตน โดยเพิ่มช่องทางการให้บริการรับชำระเงินกองทุนประกันสังคม และกองทุนเงินทดแทนผ่านธนาคารและหน่วยบริการที่เป็นตัวแทนของสำนักงานประกันสังคม เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการชำระเงิน และประหยัดเวลา ในการเดินทางมากขึ้น

โดยกรณีนายจ้างสามารถส่งข้อมูลเงินสมทบกองทุนประกันสังคมและชำระเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) โดยหักบัญชีเงินฝากกับธนาคารที่เป็นตัวแทนให้บริการ 9 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารซิตี้แบงก์ เอ็น.เอ. ธนาคาร มิซูโฮ จำกัด สาขากรุงเทพฯ ธนาคารซูมิโตโม มิตซุย แบงกิ้ง คอร์ปอเรชั่น หรือธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) (ผ่านช่องทาง NSW) หรือชำระเงินด้วยบัตรเดบิต/เครดิต มาสเตอร์การ์ด ผ่านระบบของเคาน์เตอร์เซอร์วิส หรือชำระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร 3 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) และธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) ทั้งนี้ นายจ้างยังสามารถชำระเงินกองทุนเงินทดแทนผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เคาน์เตอร์เซอร์วิส (7-Eleven) และเทสโก้ โลตัส หรือชำระเงินกองทุนเงินทดแทนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) ผ่านธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ในส่วนของผู้ประกันตนมาตรา 39 สามารถชำระเงินสมทบโดยวิธีหักบัญชีเงินฝากธนาคาร 7 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) และธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) หรือชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์หน่วยบริการ ได้แก่ เคาน์เตอร์เซอร์วิส (7-Eleven) ที่ทำการไปรษณีย์ ด้วยระบบ pay at post  เคาน์เตอร์เซ็นเพย์ บิ๊กซี รวมถึงเทสโก้ โลตัส

สำหรับผู้ประกันตนมาตรา 40 สามารถชำระเงินสมทบโดยวิธีหักบัญชีเงินฝากธนาคาร 9 แห่ง ได้แก่ ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร นอกจากนี้ ยังสามารถชำระที่หน่วยบริการ ได้แก่ เคาน์เตอร์เซอร์วิส (7-Eleven) เคาน์เตอร์เซ็นเพย์ เทสโก้ โลตัส บิ๊กซี และตู้บุญเติม ได้อีกด้วย สอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา ทุกแห่งทั่วประเทศ หรือโทร 1506 ให้บริการทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง หรือติดต่อเจ้าหน้าที่โดยตรงให้บริการทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ

—————————————————-

ศูนย์สารนิเทศ สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน