กรมส่งเสริมวัฒนธรรม มอบประกาศนียบัตรโรงเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันประกวดดนตรีและมาร์ชชิ่งอาร์ทชิงแชมป์ประเทศไทย ปี 62

วันที่ 17 ก.ค. 62 เวลา 16.00 น. นายชาย นครชัย อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เป็นประธานมอบประกาศนียบัตร ระดับความสามารถ แก่โรงเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันประกวดดนตรีและมาร์ชชิ่งอาร์ทชิงแชมป์ประเทศไทย พุทธศักราช 2562 ประเภท Concert Band ระหว่างวันที่ 16 – 17 กรกฎาคม 2562 ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ผลการแข่งขัน แบ่งเป็น 3 ระดับ ดังนี้

1.ประเภทเหรียญทอง ได้แก่ โรงเรียนโยธินบูรณะ โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) โรงเรียน สุรศักดิ์มนตรี โรงเรียนนวมินทราชูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบอน โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ วิทยาลัยนาฏศิลป์ จังหวัดนครปฐม โรงเรียนดาราวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม จังหวัดราชบุรี โรงเรียนบ้านบึง “อุตสาหกรรมนุเคราะห์” จังหวัดชลบุรี โรงเรียนสุรนารีวิทยา จังหวัดนครราชสีมา โรงเรียนเทพศิรินทร์ และโรงเรียนเซนต์คาเบรียล

2.ประเภทเหรียญเงิน ได้แก่ โรงเรียนพระแม่มารี โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ และ โรงเรียนศรีเอี่ยมอนุสรณ์

3.ประเภทเหรียญทองแดง ได้แก่ โรงเรียนมัธยมวัดสุทธาราม

ทั้งนี้ สามารถติดตามข้อมูลการประกวด ได้ทาง www.facebook.com/MarchingArtsInternational และแฟนเพจกรมส่งเสริมวัฒนธรรม