การรักษาโรคหลอดเลือดสมอง ด้วยวิธีการใส่สายสวนหลอดเลือดสมอง

โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์ จัดทำโครงการพัฒนาการรักษาโรคหลอดเลือดสมอง ด้วยวิธีการใส่สายสวนหลอดเลือดสมอง เนื่องในโอกาสครบรอบ 72 ปี โรงพยาบาลราชวิถี เพื่อผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

นายแพทย์ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดี กรมการแพทย์ กล่าวว่า โรคหลอดเลือดสมอง คือ ภาวะที่สมองขาดเลือดหรือมีเลือดออกในสมอง ทำให้เซลล์สมองขาดออกซิเจน ส่งผลให้เซลล์สมองตาย เช่น หลอดเลือดสมองโป่งพอง หลอดเลือดสมองผิดปกติ หลอดเลือดรั่วในสมอง หลอดเลือดสมองอุดตันเฉียบพลัน เป็นต้น โรคดังกล่าวนี้เป็นปัญหาของระบบสาธารณสุขของประเทศไทย เป็นสาเหตุการเสียชีวิต และก่อให้เกิดความพิการตลอดชีวิต

นายแพทย์จินดา โรจนเมธินทร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี กล่าวว่า ปัจจุบันได้มีการพัฒนาการรักษาโรคหลอดเลือดสมองไปอย่างรวดเร็ว โดยวิธีการใส่สายสวนหลอดเลือด เช่น การใส่ขดลวดในหลอดเลือดสมอง การใส่บอลลูนอุดหลอดเลือดรั่วในสมอง การใส่ท่อตะแกรงหลอดเลือดสมอง การลากลิ่มเลือดอุดตันในสมอง ซึ่งวิธีการรักษาเหล่านี้เป็นที่นิยมในปัจจุบัน เนื่องจากมีแผลเล็ก ระยะเวลาการฟื้นตัวเร็ว และให้ผลลัพธ์การักษาที่ดี

นายแพทย์สุจินต์ รุจิเมธาภาส นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ งานประสาทศัลยศาสตร์ กลุ่มงานศัลยศาสตร์ โรงพยาบาลราชวิถี กล่าวเพิ่มเติมว่า การรักษาโดยการใส่สายสวนหลอดเลือด ต้องใช้อุปกรณ์พิเศษ และไม่สามารถเบิกได้ในสิทธิการรักษาประกันสุขภาพถ้วนหน้า หรือสิทธิการรักษาประกันสังคมทั้งหมด ดังนั้น ศูนย์การรักษาผ่านสายสวนหลอดเลือด โรงพยาบาลราชวิถี จึงได้จัดตั้งโครงการ “พัฒนาการรักษาโรคหลอดเลือดสมอง ด้วยวิธีการใส่สายสวนหลอดเลือดสมอง” ขึ้น โดยจะมีเกณฑ์พิจารณาผู้ป่วย ดังนี้ 1.ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง 2.ผ่านการพิจารณาจากประสาทศัลยแพทย์ หรืออายุแพทย์ประสาทวิทยาที่ดูแลผู้ป่วยรายนี้ 3.ผู้ป่วยให้ความยินยอมการรักษาด้วยวิธีนี้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ลดอัตราความพิการและเสียชีวิต ทั้งนี้ ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาคสมทบทุนโครงการได้ที่ บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 051-2-16322-1 ชื่อบัญชี มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี