เชิญชมมหกรรม “แสง สี เสียง อิงประวัติศาสตร์ ตอน “บูชาเทวะ ไอศวรรยราชา คุรุ พราหมณะสถาปก สด๊กก๊อกธมมหาปราสาท”

กรมศิลปากร ร่วมกับจังหวัดสระแก้ว เชิญชมมหกรรม “แสง สี เสียง อิงประวัติศาสตร์ ตอน “บูชาเทวะ ไอศวรรยราชา คุรุ พราหมณะสถาปก สด๊กก๊อกธมมหาปราสาท” ณ อุทยานประวัติศาสตร์ปราสาทสด๊กก๊อกธม อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๖ กรกฎาคม นี้