วธ.-สยามพารากอน –กองทัพศิลปิน ร่วมงาน “บุปผาราชินีพระพันปีหลวง” ยิ่งใหญ่ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิม พระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566

วันที่ 11 สิงหาคม 2566 นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานพิธีเปิดงาน “บุปผาราชินีพระพันปีหลวง” เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566 โดยมีนางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ผู้บริหาร ข้าราชการ ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคีเครือข่ายวัฒนธรรม ประชาชน สื่อมวลชนเข้าร่วม ณ พาร์ค พารากอน ชั้น M ศูนย์การค้าสยามพารากอน กรุงเทพฯ ในพิธีเปิดมีการแสดงชุด “บุปผา แต้มศิลป์” โดยกลุ่มศิลปิน คิดบวกสิปป์ การแสดงชุด “พนาธาร” โดยสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ และมินิคอนเสิร์ต สุดา ชื่นบาน ศิลปินแห่งชาติ เปา ปาวลี และอลิศ The Golden Song นอกจากนี้ผู้เข้างานจะได้ชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง นิทรรศการ “วันผ้าไทยแห่งชาติ” นิทรรศการพรรณไม้พระนามและพรรณไม้ที่ได้รับพระราชทานนาม สวนพฤกษานานาพรรณ จำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนจากทั่วประเทศ และการสาธิตงานศิลปะประดิษฐ์ ศิลปะตกแต่ง อาทิ การทำพวงมาลัยดอกมะลิ และดอกไม้ประดิษฐ์ การจัดดอกไม้และมาลัยเครื่องสด การจัดดอกไม้สด เป็นต้น

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) มีนโยบายเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์และสืบสานสร้างสรรค์วัฒนธรรมอย่างยั่งยืน เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมีต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของประเทศมาอย่างยาวนาน ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้านอนุรักษ์ป่าเพื่อการรักษาต้นน้ำ สนับสนุนการใช้ประโยชน์จากพืชเศรษฐกิจ พืชอาหาร พืชสมุนไพรและไม้ดอกไม้ประดับ การส่งเสริมผลิตภัณฑ์ งานประดิษฐ์ที่เกี่ยวกับดอกไม้ เพื่อช่วยสร้างอาชีพให้แก่ชุมชนและท้องถิ่นให้มีรายได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดี และด้วยพระปรีชาสามารถด้านงานประณีตศิลป์ที่เกี่ยวกับดอกไม้ ทรงสนับสนุนผลงานศิลปหัตถกรรมที่แสดงออกถึงความงดงามของดอกไม้ต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมบ่งบอกถึงเอกลักษณ์ ที่งดงามของชาวไทย ดังนั้น วธ.ร่วมกับหน่วยงานรัฐ เอกชนและภาคีเครือข่ายทางวัฒนธรรม จัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิม พระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566 ในชื่องาน “บุปผาราชินีพระพันปีหลวง” ระหว่างวันที่ 11-14 สิงหาคม 2566 เวลา 11.00 – 20.30 น. ณ พาร์ค พารากอน ชั้น M ศูนย์การค้าสยามพารากอน กรุงเทพฯ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวอีกว่า สำหรับงาน “บุปผาราชินีพระพันปีหลวง” มีการแสดง“ดอกไม้ ดนตรี กวี ศิลป์” พบกับ นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง นิทรรศการวันผ้าไทยแห่งชาติ นิทรรศการพรรณไม้พระนามและพรรณไม้ที่ได้รับพระราชทานนาม สวนพฤกษานานาพรรณ การแสดงศิลปวัฒนธรรม และดนตรีร่วมสมัย การแสดงของเหล่าศิลปิน ดารา นักแสดงคับคั่ง อาทิ ศิลปินแห่งชาติ สุดา ชื่นบาน/เปา เปาวลี/อลิศ The Golden Song/อิสร์ อิสรพงศ์/เอฟ รัฐพงศ์ The Golden Song /อนันต์ ไมค์ทองคำ / ดนตรีร่วมสมัย วง Mahidol University Jazz Big Band, แก้ม The Star / อาร์ม กรกันต์ / ภูมิ The Golden Song/ข้าวฟ่าง The Voice Thailand และศิลปะทราย (Sand Animation) โดยก้องเกียรติ กองจันดี และแฟชั่นโชว์ผ้าไทยร่วมสมัย ชุด “อัตลักษณ์พื้นถิ่น สู่ภูษาศิลป์ร่วมสมัย” โดย ธีระ ฉันทสวัสดิ์/เอก ทองประเสริฐ/สิริอร เฑียรฆประสิทธิ์/ทรงวุฒิ ทองทั่ว การสาธิตและการออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนจาก ทั่วประเทศ อาทิ ผ้าไทย ผ้าพื้นถิ่น เสื้อผ้า เครื่องประดับ ของใช้ ของตกแต่งบ้าน ฯลฯ

นางมยุรี ชัยพรหมประสิทธิ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ สายองค์กรสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด กล่าวว่า “เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และสืบสาน รักษา ต่อยอด พระราชปณิธานของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงปฏิบัติ พระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อพัฒนาประเทศและยกระดับความเป็นอยู่ของราษฎรให้ดีขึ้น ศูนย์การค้าสยามพารากอน ในฐานะเป็นสถานที่ ที่มอบประสบการณ์เหนือความคาดหมายให้แก่ทุกคน ทั้งชาวไทยและนักท่องเที่ยวจากนานาประเทศ เป็นจุดหมายปลายทางระดับโลกที่สร้างชื่อเสียงและความภาคภูมิใจให้แก่คนไทยทุกคน จึงร่วมกับ วธ.จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างยิ่งใหญ่ ภายใต้แนวคิด “ดอกไม้ ดนตรี กวี ศิลป์” เพื่อเป็นการเผยแพร่พระเกียรติคุณแก่สาธารณชนทั้งในและต่างประเทศให้เป็นที่ประจักษ์อย่างกว้างขวาง”

ทั้งนี้ การจัดงานครั้งนี้ นำไปสู่การรักษาเอกลักษณ์ และรากวัฒนธรรมให้คงอยู่ และพัฒนาสร้างสรรค์ต่อยอดมรดกศิลปวัฒนธรรม ก่อให้เกิดการสร้างอาชีพ สร้างรายได้แก่ประชาชนอย่างยั่งยืนสืบไป สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนวัฒนธรรม 1765 หรือศูนย์การค้าสยามพารากอน โทร.0-2610-8000