อธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธานเปิดกิจกรรมเพื่อสังคม ณ อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ โครงการฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) รุ่นที่ 10

นางสาวกุลยา ตันติเตมิท อธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) โดยมีคณะผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) รุ่นที่ 10

และร่วมกันจัดกิจกรรมโดยมอบทุนการศึกษา จำนวน 123 ทุน พร้อมจัดเลี้ยงอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนผู้รับทุน และมอบเงินสนับสนุนการศึกษาให้แก่โรงเรียน จำนวน 6 แห่ง ณ องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท

และมอบชุดทุ่นทางเดินลอยน้ำ เสาไฟฟ้าส่องสว่าง จำนวน 12 ชุด รวมทั้งปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืด และปลูกต้นไม้ ณ อ่างเก็บน้ำแก้มลิงแสนสมบูรณ์ อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีคณะผู้บริหารกรมบัญชีกลางพร้อมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเพชรบูรณ์เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว วันที่ 11 สิงหาคม 2566