“พยากรณ์โรคและภัยสุขภาพรายสัปดาห์” โดย นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค

“จากการเฝ้าระวังของกรมควบคุมโรค สถานการณ์โรคอาหารเป็นพิษในประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-8 ก.ค.2562 พบผู้ป่วยแล้ว 57,140 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิต กลุ่มอายุที่พบมากที่สุด คืออายุ 15-24 ปี รองลงมาอายุ 65 ปีขึ้นไป และอายุ 55-64 ปี ตามลำดับ  ในสัปดาห์ที่ผ่านมา มีรายงานผู้ป่วยโรคอาหารเป็นพิษเป็นกลุ่มก้อน 1 เหตุการณ์ เกิดในโรงเรียน มีผู้ป่วยรวม 70 ราย  จากข้อมูลที่ผ่านมาพบว่าผู้ป่วยเป็นกลุ่มก้อน เกิดในโรงเรียนมากที่สุด รองลงมาคือทัศนศึกษาดูงานและการประชุมสัมมนา เนื่องจากจะมีการประกอบอาหารให้คนจำนวนมาก จึงมักเตรียมอาหารล่วงหน้าเป็นเวลาหลายชั่วโมง หรือข้ามวัน”

การพยากรณ์โรคและภัยสุขภาพประจำสัปดาห์นี้ คาดว่าในช่วงนี้มีโอกาสจะพบผู้ป่วยโรคอาหารเป็นพิษเพิ่มขึ้น เนื่องจากเป็นช่วงเปิดเทอม มีการประกอบอาหารให้คนจำนวนมาก ประกอบกับเป็นช่วงเทศกาลงานบุญ ประชาชนเดินทางกลับต่างจังหวัดมักมีการประกอบอาหารรับประทานร่วมกัน  กรมควบคุมโรค ขอแนะนำประชาชนว่า ควรเลือกรับประทานอาหารและดื่มน้ำที่ถูกสุขลักษณะ ส่วนในการประกอบอาหารปริมาณมาก ควรยึดหลักสุขอนามัยของผู้ปรุงและสุขาภิบาลอาหาร เช่น น้ำ วัตถุดิบ และภาชนะใส่อาหาร ต้องสะอาด ปราศจากการปนเปื้อน ที่สำคัญ อาหารควรปรุงสุก รับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ เก็บถนอมอาหารอย่างถูกวิธี และก่อนหยิบจับอาหารควรล้างมือให้สะอาดทุกครั้ง  สำหรับอาการของผู้ป่วยโรคอาหารเป็นพิษ จะคลื่นไส้ อาเจียน ปวดท้อง ถ่ายอุจจาระเหลวหรือเป็นน้ำมากกว่า 3 ครั้งต่อวัน ปวดศีรษะ คอแห้งกระหายน้ำ ในรายที่มีอาการถ่ายอุจจาระมากๆ ผู้ป่วยอาจมีภาวะช็อกหมดสติได้  การช่วยเหลือเบื้องต้น ควรให้จิบสารละลายเกลือแร่โอ อาร์ เอส บ่อยๆ เพื่อป้องกันไม่ให้ร่างกายขาดน้ำ ถ้าอาการไม่ดีขึ้นให้รีบไปพบแพทย์โดยเร็ว หากประชาชนมีข้อสงสัยสอบถามข้อมูลได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร.1422

*******************************************************

ข้อมูลจาก : ทีม SAT / สำนักสื่อสารความเสี่ยงฯ กรมควบคุมโรค