โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหัวนา ลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการน้ำ พนังกั้นน้ำฝั่งขวา DPR.5-1B กุดแคน

วันที่ 8 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายไพฑูรย์ ยังรักษา ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหัวนา พร้อมด้วย นายพณารัชต์ ลัทธะโล หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน และ นายธนา ทองเฉลิม หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1

ลงพื้นที่ ติดตามการบริหารจัดการน้ำ พนังกั้นน้ำฝั่งขวา DPR.5-1B กุดแคน ร่วมกับ นายแสวง ดวงเสนาะ ผู้ใหญ่บ้านโพนเขวา หมู่ที่ 2 พร้อมรับฟังรายงานสภาพปัญหาในพื้นที่ เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาร่วมกัน ณ พนังกั้นน้ำฝั่งขวา DPR.5-1B กุดแคน ตำบลโพนเขวา อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ