สำนักงานชลประทานที่ 4 ลงพื้นที่ พิจารณาแนวทางพัฒนาแหล่งน้ำอาคารปากคลองคูสวัสดิ์

วันที่ 8 สิงหาคม 2566 เวลา 11.00 น. นายดุษฎี พรพระแก้ว ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม สำนักงานชลประทานที่ 4 มอบหมายให้ นายสุรปรีช์ ณ ศรีธะ หัวหน้าฝ่ายพิจารณาโครงการ ร่วมกับโครงการชลประทานสุโขทัย

ลงพื้นที่ ตำบลปากน้ำ อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย พิจารณาแนวทางพัฒนาแหล่งน้ำอาคารปากคลองคูสวัสดิ์เชื่อมต่อแม่น้ำยมสายเก่าคลองน้ำไหลเพื่อช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรของราษฎรต่อไป