กรมส่งเสริมการเรียนรู้จัดการประชุม วิชาการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมการเรียนรู้ และการแข่งขันแฮกกาธอน

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมส่งเสริมการเรียนรู้ กระทรวงศึกษาธิการ จัดการประชุม วิชาการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมการเรียนรู้ (Learning Encouragement Hackathon 2023) และการแข่งขันแฮกกาธอน (Hackathon) ระหว่างวันที่ 7 – 9 สิงหาคม 2566 ณ โรมแรม แจ๊สโซเทล เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร

โดยมี นางสาวทรงศรี วิระรังษิยากรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ เป็นประธานเปิดการประชุม ฯ โอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก นางกอบกุล อาภากร ณ อยุธยา สมาชิกวุฒิสภา กล่าว ในหัวข้อ ” นวัตกรรมกับ พ.ร.บ.ส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. 2566 ดร.อานนท์ ทับเที่ยง รองเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. กล่าวในหัวข้อ “เทคโนโลยีดิจิทัลกับการส่งเสริมการเรียนรู้ นอกจากนี้ ดร.นภมณฑล สิบหมื่นเปี่ยม ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร และดร.วิทวัช กุยแก้ว หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการปฏิบัติราชการ กล่าวชี้แจงการแข่งขันและการออกแบบนวัตกรรมด้วยกระบวนการ Hackathon ซึ่งกิจกรรมการแข่งขันแฮกกาธอน (Hackathon)

ครั้งนี้ มีผู้สนใจเข้าร่วม ประกอบด้วยบุคลากรในสังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้ นิสิตนักศึกษา และบุคคลทั่วไป เข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 9 ทีมด้วยกัน ทั้งนี้จะมีการประกาศผลและมอบรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศ ในวันที่ 9 สิงหาคม 2566 นี้