นายกรัฐมนตรี บินด่วนลงบ้านมูโนะ ร่วมด้วยคุ้มครองสิทธิฯ เยียวยาเหยื่อผู้เสียชีวิตเหตุการณ์โกดังเก็บพลุดอกไม้ไฟระเบิด

วันที่ 4 สิงหาคม 2566 เวลา 10.00 น. ณ โรงเรียนบ้านมูโนะ ต.บ้านมูโนะ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจพร้อมมอบเงินเยียวยาให้แก่ผู้ประสบเหตุโกดังเก็บพลุดอกไม้ไฟระเบิด

โดยมี นายเกิดโชค เกษมวงศ์จิตร รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ พร้อมด้วย นางอำไพ ชนะชัย ยุติธรรมจังหวัดนราธิวาส นางสาวจิฬาภรณ์ ตามชู กฤษณสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา และคณะ ให้การต้อนรับและร่วมมอบเงินเยียวยาแก่ทายาทผู้เสียหายที่เสียชีวิต ตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559) จำนวน 9 ราย รายละ 200,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1.8 ล้านบาท นับเป็นเหตุการณ์สะเทือนขวัญที่สาธารณชนให้ความสนใจ เนื่องจากมีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตเป็นจำนวนมาก

กระทรวงยุติธรรม โดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและสำนักงานยุติธรรมจังหวัดนราธิวาส ได้เร่งประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญาประจำจังหวัดนราธิวาส พิจารณาจ่ายเงินเยียวยาทายาทผู้เสียชีวิต เป็นกรณีเร่งด่วน สำหรับกรณีผู้ได้รับบาดเจ็บที่ยังอยู่ระหว่างรักษาตัวเมื่อรักษาตัวจนหายดี จะทยอยดำเนินการให้ความช่วยเหลือโดยเร็ว เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนที่ตกเป็นเหยื่อต่อไป

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้กล่าวให้กำลังใจชาวบ้านมูโนะที่ประสบเหตุว่าคนไทยไม่ทิ้งกันในยามยากลำบาก พร้อมให้หน่วยงานทุกภาคส่วนร่วมช่วยเหลือชาวบ้านมูโนะอย่างเต็มที่ ไม่ว่าจะเป็นการซ่อมแซมบ้านเรือน เงินเยียวยาผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต อาชีพ โดยจะดูแลให้ประชาชนได้รับการเยียวยาอย่างดีที่สุด