อธิบดีกรมชลประทาน สั่งการเร่งช่วย ปชช. หลังเหตุฯ โกดังพลุระเบิด เมืองนราฯ

สืบเนื่องจาก เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม ที่ผ่านมา ได้เกิดเหตุการณ์โกดังเก็บพลุดอกไม้ไฟระเบิด ส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตเป็นจำนวนมาก รวมถึงบ้านเรือนและทรัพย์สินเสียหายในวงกว้างบริเวณพื้นที่ตำบลมูโนะ อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส

นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า ได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งขอแสดงความเสียใจและฝากความห่วงใยถึงประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์โกดังเก็บพลุดอกไม้ไฟระเบิดในครั้งนี้

โดยสั่งการให้ นายเฉลิมชัย ตรีนรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 17 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและส่งมอบสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ตลาดมูโนะจากเหตุการณ์โกดังเก็บพลุดอกไม้ไฟระเบิด ณ ตำบลมูโนะ อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส

ในการนี้ นายอัมพร หมัดแสละ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโกลก ได้เร่งเข้าช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์โดยเร็ว ตามข้อสั่งการของอธิบดีกรมชลประทาน โดยลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ พร้อมมอบสิ่งของและอาหารสด ได้แก่ เนื้อไก่สด จำนวน 140 กิโลกรัม ข้าวสาร จำนวน 100 กิโลกรัม และถุงขยะ โดยส่งมอบให้กับจุดอำนวยการเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส ร่วมกับ กิ่งกาชาดอำเภอแว้ง และที่ทำการปกครองอำเภอสุไหงโกลก ซึ่งได้ร่วมกันเปิดครัวทำอาหารปรุงสุกเพื่อแจกจ่ายแก่ผู้ประสบภัยและเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ตำบลมูโนต่อไป ณ ศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัย ตำบลมูโนะ อำเภอสุไหงโกลก จังหวัดนราธิวาส

ทั้งนี้ อธิบดีกรมชลประทาน และเจ้าหน้าที่กรมชลประทาน ขอส่งกำลังใจให้กับชาวมูโนะ รวมทั้งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจากทุกภาคส่วน และอาสาสมัครทุกท่าน ให้เร่งช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน และขอให้ผ่านพ้นเหตุการณ์นึ้ไปโดยเร็ว