กรมทางหลวงเตรียมความพร้อมก่อนเริ่มการใช้งานระบบ Low Speed WIM เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมน้ำหนักรถบรรทุกบนทางหลวง

กรมทางหลวงโดย สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ ร่วมกับสำนักงานกลางชั่งตวงวัด กรมการค้าภายใน ทำการตรวจสอบความเที่ยงสำหรับการรับรองเครื่องชั่งระบบ Low Speed WIM (Weigh–In-Motion) ให้กับสำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ กรมทางหลวง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าเครื่องชั่งฯ ดังกล่าวมีประสิทธิภาพ เป็นมาตรฐานเดียวกัน ตามพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. 2542 ณ จุดตรวจสอบและควบคุมน้ำหนักยานพาหนะพรหมบุรี เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2566 บนทางหลวงหมายเลข 32 ตอน ไชโย – สิงห์ใต้ บริเวณ กม.78+100 จังหวัดสิงห์บุรี

โดยผลการตรวจสอบความเที่ยงพิจารณาจากผลการสอบเทียบที่ ±2% ค่าความเชื่อมั่นไม่น้อยกว่า 95% ที่ความเร็วไม่เกิน 10 กม./ชม. ซึ่งในการสอบเทียบครั้งนี้ พบว่าเครื่องชั่งฯ มีผลการสอบเทียบ “อยู่ในเกณฑ์” ตามมาตรฐาน OIML R 134 : Class 2 E โดยสำนักงานกลางชั่งตวงวัด จะดำเนินการออกใบรายงานผลการตรวจสอบความเที่ยงให้ภายใน 7 วันทำการ และสำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ จะดำเนินการอบรมขั้นตอนและวิธีการใช้งานให้แก่เจ้าหน้าที่ของสถานีตรวจสอบน้ำหนัก พร้อมทั้งทำการประชาสัมพันธ์ให้กับสหพันธ์ฯ สมาคมฯ และผู้ประกอบการรถบรรทุกได้รับทราบ ก่อนที่จะเริ่มการใช้งานเครื่องชั่งฯ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมน้ำหนักรถบรรทุกบนทางหลวงและดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

ทั้งนี้ ประชาชนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวข้องกับน้ำหนักรถบรรทุก เช่นพิกัดน้ำหนักรถบรรทุกตามกฎหมาย การขออนุญาตรถบรรทุกประเภทพิเศษ และรับเรื่องร้องเรียนน้ำหนักรถบรรทุกบนทางหลวง ได้ที่สายด่วนกรมทางหลวง 1586 กด 5 โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชม.