การรถไฟแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566

วันที่ 26 กรกฎาคม 2566 เวลา 08.30 น. ณ บริเวณสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ การรถไฟแห่งประเทศไทย จัดพิธีถวายราชสักการะ และพิธีถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 โดยมีนายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟฯ เป็นประธานในพิธีฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง จิตอาสา 904 การรถไฟแห่งประเทศไทย เจ้าหน้าที่กองบังคับการตำรวจรถไฟ บริษัทรถไฟ ร.ฟ.ท. จำกัด บริษัท เอสอาร์ที แอสเสท จำกัด เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงกัน

นายเอกรัช ศรีอาระยันพงษ์ หัวหน้าสำนักงานผู้ว่าการ การรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ในโอกาสนี้ การรถไฟฯ ได้จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 ณ บริเวณโถงประตู 1 สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎร โดยภายในนิทรรศการ ฯ มีการเผยแพร่พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจที่ทรงสืบสาน รักษา ต่อยอดศาสตร์พระราชา ด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่ ก่อให้เกิดโครงการในพระราชดำริช่วยแก้ไขปัญหาความทุกข์ยากของพสกนิกรไทยทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ

นอกจากนี้ ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2566 การรถไฟฯ กำหนดจัดเดินขบวนรถพิเศษนำเที่ยวรถจักรไอน้ำเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จากสถานีกรุงเทพ (หัวลำโพง) ถึงสถานีอยุธยา เพื่อเปิดให้ประชาชนได้ร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่มีต่อปวงชนชาวไทย โดยร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเดินทางท่องเที่ยวผ่านขบวนรถจักรไอน้ำประวัติศาสตร์แปซิฟิค หมายเลข 824 และ 850 รุ่นหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 และในวันเดียวกัน การรถไฟฯ ยังมีการจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ โดยนำคณะผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง จิตอาสา 904 การรถไฟแห่งประเทศไทย และภาคเอกชน ร่วมกันทำความสะอาดพื้นที่รอบอาคารสถานีกรุงเทพ (หัวลำโพง) สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ และขบวนรถโดยสารต่างๆ เพื่อให้มีความสะอาด สวยงาม รองรับการเดินทางของผู้โดยสารที่มาใช้บริการ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการน้อมนำแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาปฏิบัติใช้เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนสืบไป