“มหกรรมการแสดงหน้ากากนานาชาติ 2562”

* 12 กค 62 การแสดงหน้ากากจากอินโดนีเซีย ลาว และฟิลิปปินส์ ณ ริเวอร์ พาร์ค ไอคอนสยาม เวลา 19.00 – 20.00 น.
* 13 กค 62 การแสดงหน้ากากจากจีน อินโดนีเซีย ลาว และฟิลิปปินส์ ณ ศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน เวลา 14.00 – 16.00 น.

“International Mask Festival 2019”
12 July 2019, 7 – 8 p.m. at River Park ICONSIAM
13 July 2019, 2 – 4 pm. at ASEAN Cultural Center

สอบถาม / Information: 0 2224 4279
FB: ASEAN Cultural Center ศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน
ฟรี /Free Admission