กรมประมง จับมือ ไปรษณีย์ไทย ลงนาม MOU หนุนระบบการขนส่ง เพิ่มช่องการจำหน่าย และกระจายสินค้าประมง​ไทย

วันที่ 25 กรกฎาคม 2566 เวลา 10.00 น. ณ อาคารเอนกประสงค์ กรมประมง ร่วมกับ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การบริหารจัดการด้านการขนส่ง การจำหน่ายและกระจายสินค้าภาคประมง​​” เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางและสร้างโอกาสในการจำหน่ายสินค้าประมงให้เกษตรกรชาวประมงตลอดจนเป็นการยกระดับการขนส่งสินค้าภาคการประมงให้มีมาตรฐานมากยิ่งขึ้น โดยมี นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง และนายดนันท์ สุภัทรพันธุ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เป็นผู้ลงนามฯ โดยมีคณะผู้บริหารจากทั้งสองฝ่าย ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีฯ ดังกล่าว

นายเฉลิมชัย​ สุวรรณรักษ์​ อธิบดีกรมประมง เปิดเผยในพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ “การบริหารจัดการด้านการขนส่ง การจำหน่ายและกระจายสินค้าภาคประมง” ว่า การเพิ่มมูลค่าให้สินค้าภาคการประมงไทยแน่นอนว่านอกจากการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ให้เป็นตามกระแสความต้องการของผู้บริโภคแล้ว การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ จากต้นทางไปจนถึงปลายทางจะต้องมีกระบวนการที่เกี่ยวข้องหลายอย่าง อาทิ การขนส่ง การจัดการสินค้าคงคลัง การจัดการเกี่ยวกับหีบห่อ รวมถึงการจัดการเรื่องวัตถุดิบ ต่างเข้ามามีบทบาทมากยิ่งขึ้นในการช่วยลดต้นทุนเรื่องเวลาและค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการขนส่ง ตลอดจนเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าภาคการเกษตรและประมงไทย กรมประมงให้ความสำคัญกับปัญหาดังกล่าวจึงได้กำหนดแผนดำเนินการสนับสนุนและพัฒนาอาชีพที่เกี่ยวกับการประมงของประเทศให้เจริญก้าวหน้า โดยมุ่งพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและกำกับดูแลตรวจสอบสินค้าประมงได้มาตรฐานเพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าของสัตว์น้ำและพัฒนาผลิตภัณฑ์ รวมถึงเพิ่มขีดความสามารถในการประกอบอาชีพเกษตรกร สร้างช่องทางการตลาดใหม่ๆ ทั้งออนไลน์และออฟไลน์

ดังนั้น เพื่อเป็นการเสริมสร้างความร่วมมือในการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการด้านการขนส่ง การจำหน่ายและกระจายสินค้าภาคประมงให้มีประสิทธิภาพเข้าสู่มาตรฐานในระดับสากลมากมากยิ่งขึ้น กรมประมงจึงลงนาม MOU ร่วมกับ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เพื่อร่วมกันเสริมสร้างความเข้มแข็งและเพิ่มขีดความสามารถให้แก่เกษตรกรและผู้ประกอบการด้านการประมง

ด้าน ดร. ดนันท์ สุภัทรพันธุ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) กล่าวว่า “ไปรษณีย์ไทย ยังคงเดินหน้าเป็นอีกหนึ่งพลังสนับสนุนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ด้วยการผลักดันสินค้าเกษตรภาคประมงให้ส่งตรงถึงมือผู้บริโภค ช่วยส่งเสริมการสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร จากการเพิ่มช่องทางการกระจายสินค้าและหาช่องทางการตลาดใหม่ๆ โดยไปรษณีย์ไทยเริ่มให้บริการขนส่งปลากัด เป็นสัตว์น้ำสวยงามชนิดแรก ตั้งแต่ปี 2561 ซึ่งการันตีเรื่องความปลอดภัยในการขนส่ง มีมาตรฐานการดูแลเหล่าสัตว์น้ำสวยงามในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การรับฝาก-ส่งต่อ-นำจ่ายด้วยมาตรฐานแบบ EMS ส่งด่วน แม่นยำเข้าถึงทุกพื้นที่ทั่วไทย จึงได้รับการตอบรับจากเกษตรกรเป็นอย่างดี ทำให้ปัจจุบันได้มีการพิจารณาเปิดให้บริการเพิ่มเติม ได้แก่ ปลาสอด และปลาหางนกยูง รวมทั้งมีการขยายจุดรับฝากเป็น 314 แห่งทั่วประเทศ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่เกษตรกรมากยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ยังมีบริการขนส่งที่สามารถรองรับสินค้าเกษตรภาคประมง ทั้งสินค้าทั่วไปแบบอุณหภูมิปกติ ผ่านบริการส่งด่วน EMS และสินค้าแบบควบคุมอุณหภูมิผ่านบริการ Fuze Post ซึ่งมีจุดบริการรับฝากส่งในพื้นที่กรุงเทพฯ 10 แห่ง และต่างจังหวัดในพื้นที่เขตภาคตะวันออกและภาคใต้ และภายในปี 2566 นี้คาดว่าจะขยายการให้บริการจุดรับฝากอีกกว่า 120 แห่ง เพื่อกระจายสินค้าส่งตรงถึงผู้บริโภคได้อย่างสดใหม่และมีคุณภาพ อีกทั้งในอนาคตจะเปิดช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าของเกษตรกรฯ ผ่านช่องทางของไปรษณีย์ไทยทั้งออฟไลน์ ณ ที่ทำการไปรษณีย์ และออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ ThailandPostMart ซึ่งเป็นแพลตฟอร์ม e-Marketplace รวบรวมสินค้าตัวท็อปใกล้ไกล ที่มีคุณภาพที่สุดในประเทศ”

อธิบดีกรมประมง กล่าวในตอนท้ายว่า กรมประมงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การลงนามในครั้งนี้จะเป็นก้าวสำคัญในการบูรณาการงานร่วมกันของบุคลากรทั้งสองหน่วยงานเพื่อพัฒนาระบบการขนส่งสินค้าด้านการประมงทั้งแบบแปรรูปและมีชีวิต ให้ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำของไทยมีมูลค่าเพิ่ม ส่งผลให้เกษตรกรชาวประมงมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีความมั่นคงในอาชีพ ตลอดจนเป็นการกระตุ้นภาคการประมงไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ เกษตรกรด้านประมงที่สนใจสามารถสอบถามบริการเพิ่มเติมได้ที่ 0 2831 3890 หรือ THP Contact Center โทร.1545