อย. ลงพื้นที่จังหวัดนครพนม ประชุมร่วมเครือข่าย เฝ้าระวังการลักลอบนำเข้าวัตถุเสพติด

ในช่วงระหว่างวันที่ 19-21 กรกฎาคม 2566 นายแพทย์ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เภสัชกรเลิศชาย เลิศวุฒิ รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่จังหวัดนครพนม เพื่อประชุมภาคีเครือข่ายร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม หน่วยงานศุลกากร ด่านตรวจคนเข้าเมือง ด่านตรวจพืช โดยมีการแลกเปลี่ยนข้อมูล พร้อมให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคและการแก้ไขปัญหาร่วมกัน รวมทั้งได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมด่านอาหารและยา และด่านศุลกากรสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 3

ทั้งนี้ ในการลงพื้นที่ครั้งนี้ อย. ยังให้ความสำคัญกับการส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบการด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในท้องถิ่น โดยได้เข้าตรวจเยี่ยมบริษัท นครพนมแดรี่ 789 จำกัด ผู้ผลิตนมพาสเจอร์ไรส์ โรงผลิตสมุนไพรแปรรูปโรงพยาบาลเรณูนคร และผลิตภัณฑ์กัญชาทางการแพทย์ รวมทั้งวิสาหกิจชุมชนฟาร์มข้าวคุณแม่ ที่ได้รับรางวัล อย. ควอลิตี้ อวอร์ด ปี 2021 โดยทีม อย. และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนมได้ให้คำแนะนำในการพัฒนาสถานที่ผลิตและผลิตภัณฑ์ เพื่อให้สถานประกอบการสามารถเติบโตได้อย่างเข้มแข็ง เป็นกำลังสำคัญทางเศรษฐกิจของประเทศชาติต่อไป