ประกาศ กปน.: 26 ก.ค. 66 น้ำไหลอ่อนไม่ไหล ถนนลาซาล (ซอยสุขุมวิท 105)

การประปานครหลวง (กปน.) มีความจำเป็นต้องปิดประตูน้ำท่อประธานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1,000 มิลลิเมตร เพื่อสำรวจหารอยรั่วในท่อประธาน บริเวณถนนลาซาล (ซอยสุขุมวิท 105) ในคืนวันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 22.00 – 04.00 น. ของวันรุ่งขึ้น เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการน้ำประปาอย่างเพียงพอและทั่วถึง โดยระหว่างดำเนินการ ส่งผลให้ น้ำประปาไม่ไหล ในพื้นที่ดังต่อไปนี้

  • ถนนสุขุมวิท ฝั่งเลขคี่ ตั้งแต่ซอย 101/1 ถึงซอย 107
  • ถนนสุขุมวิท ฝั่งเลขคู่ ตั้งแต่ซอย 62/1 ถึงซอย 72
  • ถนนบางนา-ตราด ฝั่งเลขคี่ ตั้งแต่ซอย 1 ถึงซอย 33
  • ถนนบางนา-ตราด ฝั่งเลขคู่ ตั้งแต่ซอย 2 ถึงซอย 48
  • ถนนศรีนครินทร์ ทั้ง 2 ฝั่ง ตั้งแต่แยกศรีอุดม ถึงแยกตัดถนนแบริ่ง
  • ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ฝั่งเลขคี่ ตั้งแต่ซอย 1 ถึงซอย 71
  • ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ฝั่งเลขคู่ ตั้งแต่ซอย 2 ถึงซอย 60
  • ถนนหนามแดง-บางพลี ฝั่งเลขคี่ ตั้งแต่ซอย 1 ถึงซอย 23
  • ถนนหนามแดง-บางพลี ฝั่งเลขคู่ ตั้งแต่ซอย 2 ถึงซอย 32
  • ถนนศิครินทร์            

การประปานครหลวง ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ และหากประสบข้อขัดข้องกรุณาแจ้ง “ศูนย์บริการประชาชน” โทร. 1125 ตลอด 24 ชั่วโมง

อนึ่ง ประชาชนสามารถติดตามข่าวสาร กปน. พร้อมตรวจสอบพื้นที่น้ำประปาไม่ไหล ผ่านแอปพลิเคชัน MWA onMobile ทั้งระบบ iOS และ Android