ประกาศ กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ เฝ้าระวังผลกระทบจากระดับน้ำเปลี่ยนแปลงในแม่น้ำโขง

ด้วยกองอำนวยการน้ำแห่งชาติได้ติดตามสถานการณ์น้ำแม่น้ำโขง พบว่าระดับน้ำแม่น้ำโขงเหนืออำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย มีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้น 1.53 เมตร ทั้งนี้ กอนช. ได้คาดการณ์ปริมาณน้ำจากอิทธิพลของพายุและร่องมรสุมกำลังแรงทำให้เกิดฝนตกเพิ่มขึ้นในพื้นที่แม่น้ำโขงตอนล่าง ส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำโขงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังนี้

1. สถานีเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ปัจจุบันระดับน้ำอยู่ที่ 2.40 เมตร ต่ำกว่าตลิ่ง 9.10 เมตร คาดการณ์ระดับน้ำจะเพิ่มขึ้นสูงสุด ในช่วงวันที่ 23 – 25 กรกฎาคม 2566 ประมาณ 1.20 – 1.60 เมตร แต่ยังคงต่ำกว่าระดับตลิ่ง

2. สถานีเชียงคาน จังหวัดเลย ปัจจุบันระดับน้ำอยู่ที่ 6.92 เมตร ต่ำกว่าตลิ่ง 7.58 เมตร คาดการณ์ระดับน้ำจะเพิ่มขึ้นสูงสุด ในช่วงวันที่ 25 – 27 กรกฎาคม 2566 ประมาณ 0.80 – 1.50 เมตร แต่ยังคงต่ำกว่าระดับตลิ่ง

3. สถานีหนองคาย จังหวัดหนองคาย จนถึง สถานีโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี ปัจจุบันระดับน้ำอยู่ที่ 3.92 – 4.64 เมตร ต่ำกว่าตลิ่ง 7.28 – 8.86 เมตร คาดการณ์ระดับน้ำจะเพิ่มขึ้นสูงสุด ในช่วงวันที่ 26 – 30 กรกฎาคม 2566 ประมาณ 1.00 – 1.50 เมตร แต่ยังคงต่ำกว่าระดับตลิ่ง

ทั้งนี้ กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ขอให้จังหวัดเชียงราย เลย หนองคาย บึงกาฬ นครพนม มุกดาหาร อำนาจเจริญ และอุบลราชธานี โปรดประชาสัมพันธ์สถานการณ์น้ำในแม่น้ำโขงและแจ้งเตือนให้ประชาชนที่สัญจรและประกอบกิจกรรมในบริเวณแม่น้ำโขง รวมทั้งผู้ที่อาศัยในพื้นที่บริเวณดังกล่าว ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด และเตรียมการเฝ้าระวังผลกระทบที่ีอาจเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำในแม่น้ำโขง

ประกาศ ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2566