เตือนภัยข้าราชการ ผู้รับบำนาญ อย่าหลงเชื่อ! มิจฉาชีพแอบอ้างชื่อกรมบัญชีกลาง หลอกให้แอดไลน์อัปเดตบัญชีเงินเดือน

นางสาวทิวาพร ผาสุข รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า กรมบัญชีกลาง ได้รับแจ้งจากข้าราชการ ผู้รับบำนาญหลายราย สอบถามมาที่กรมบัญชีกลางว่ามีโทรศัพท์หมายเลข 06 2082 9248 08 2408 1676 และเบอร์อื่น ๆ ที่แอบอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่กรมบัญชีกลาง โทรศัพท์แจ้งให้ดำเนินการอัปเดตบัญชี เงินฝากธนาคาร โดยให้แอดไลน์ชื่อ aow91 ซึ่งเป็นไลน์ที่แอบอ้างใช้โลโก้และชื่อกรมบัญชีกลาง
เป็นชื่อและรูปโปรไฟล์ เพื่อให้ส่งเอกสารและส่งลิงก์ให้กดเชื่อมโยงข้อมูลส่วนบุคคล โดยมีผู้หลงเชื่อไปกดลิงก์จากไลน์ดังกล่าว ทำให้สูญเสียเงินในบัญชี

“กรมบัญชีกลางในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง บำเหน็จบำนาญ ขอชี้แจงว่า กรมบัญชีกลางไม่มีนโยบายให้เจ้าหน้าที่ติดต่อข้าราชการหรือผู้รับบำนาญให้ดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการปรับปรุงบัญชีเงินฝากธนาคารที่ใช้รับเงินเดือนหรือบำเหน็จ บำนาญ ดังนั้น ขอให้อย่าหลงเชื่อ ทั้งนี้ ขอให้ติดตามข่าวสารจากช่องทางต่าง ๆ ของกรมบัญชีกลางเท่านั้น หรือสอบถามได้ที่ Call Center กรมบัญชีกลาง 02 270 6400” โฆษกกรมบัญชีกลางกล่าว