รฟม.เตรียมหารือหน่วยงานฯ เร่งคืนผิวจราจรบนถนนลาดพร้าว–ศรีนครินทร์–เทพารักษ์ เพื่ออำนวยความสะดวกผู้ใช้รถใช้ถนน

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เปิดเผยว่า ภายหลังจากที่รถไฟฟ้ามหานคร สายสีเหลือง ได้เปิดให้บริการเต็มรูปแบบเชิงพาณิชย์แก่ประชาชน ตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคม 2566 เป็นต้นมา นั้น รฟม.ได้เร่งรัดให้บริษัท อีสเทิร์น บางกอกโมโนเรล จำกัด มหาชน (EBM) ผู้รับสัมปทาน ดำเนินงานคืนผิวจราจรบนถนนลาดพร้าว ถนนศรีนครินทร์ และถนนเทพารักษ์ ซึ่งเป็นแนวสายทางโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว – สำโรง  ในส่วนที่ไม่มีงานก่อสร้างทั้งของโครงการฯ และของหน่วยงานสาธารณูปโภคอื่นๆ ที่คงค้างอยู่โดยเร็วที่สุด เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทางให้แก่ผู้ใช้รถใช้ถนน

ปัจจุบัน โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองฯ ได้ดำเนินงานก่อสร้างงานโยธาของโครงการแล้วเสร็จ 100% และสามารถคืนช่องจราจรให้ผู้ใช้รถใช้ถนนได้แล้วเป็นส่วนใหญ่ โดยเหลือเพียงบางส่วนที่ยังอยู่ระหว่างการดำเนินงานซ่อมแซมผิวจราจร เพื่อคืนสภาพผิวจราจรถาวร อย่างไรก็ตาม ในระหว่างการดำเนินงานของโครงการ ได้มีการดำเนินงานก่อสร้างของหน่วยงานสาธารณูปโภคอื่นๆ รวมถึงงานก่อสร้างโครงการอื่นที่อยู่ในบริเวณพื้นที่เดียวกับโครงการ ซึ่งปัจจุบันการดำเนินงานดังกล่าวยังไม่แล้วเสร็จ เช่น บริเวณแยกรัชดา – ลาดพร้าว อยู่ระหว่างการก่อสร้างบ่อพักและท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดิน บริเวณซอยลาดพร้าว 115 – สามแยกบางกะปิ ฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออก อยู่ระหว่างการก่อสร้างสะพานข้ามแยกบางกะปิ – เสรีไทย และ บริเวณทางรถไฟสายตะวันออก – คลองหัวหมาก ฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออก อยู่ระหว่างการก่อสร้างอุโมงค์ทางลอดแยกพัฒนาการ เป็นต้น โดย รฟม. ได้กำชับให้ผู้รับสัมปทานเร่งดำเนินงานให้ แล้วเสร็จโดยเร็ว

พร้อมกันนี้ เพื่อเป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างกัน รฟม. เตรียมจะเชิญหน่วยงานสาธารณูปโภค ที่เกี่ยวข้อง มาหารือร่วมกันเพื่อกำกับควบคุมงานก่อสร้างต่างๆ ที่อยู่ในพื้นที่แนวสายทางโครงการรถไฟฟ้า    สายสีเหลืองฯ ให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุด และจะพิจารณาทยอยคืนช่องจราจรเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้รถ  ใช้ถนนให้ได้มากที่สุดต่อไป ติดตามรายละเอียดและข้อมูลข่าวสาร รฟม. ได้ที่ เว็บไซต์ รฟม. www.mrta.co.th และ เฟซบุ๊กแฟนเพจการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย หรือ Call Center รฟม. โทร. 0 2716 4044 “รฟม. ร่วมยก ระดับเมืองด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนและนวัตกรรม เพื่ออนาคตที่ยั่งยืน”