ชป.หนองหวาย ประชุมร่วมกับผู้แทนใช้น้ำทุกภาคส่วน หารือแนวทางการใช้น้ำจากฝายหนองหวาย หลังฝนตกน้อย

ในช่วงสายของวันที่ 10 ก.ค. 62 นายทรงวุฒิ กิจวรวุฒิ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมร่วมกับ ผู้แทนใช้น้ำทุกภาคส่วน ทั้งการประปา การอุปโภคบริโภค การอุตสาหกรรม และ ผู้แทนกลุ่มผู้ใช้น้ำภาคเกษตร ในเขตชลประทานหนองหวาย เพื่อหารือแนวทางร่วมกันในการกำหนดรอบเวรการส่งน้ำจากฝายหนองหวาย เนื่องจากปัจจุบันเขื่อนอุบลรัตน์ มีปริมาณน้ำเหลืออยู่ในอ่างเก็บน้ำเพียง 583 ล้านลูกบาศก์เมตร(ล้าน ลบ.ม.) หรือคิดเป็นร้อยละ 24 ของความจุอ่างฯ จากสภาวะฝนที่ตกน้อยมาตั้งแต่เริ่มเข้าสู่ฤดูฝนเดือนพฤษภาคม ส่งผลให้มีน้ำไหลลงอ่างฯน้อยมาก อีกทั้ง ยังมีแนวโน้มที่ในช่วงเดือนสิงหาคม – กันยายน จะมีฝนตกน้อยกว่าค่าปกติ ตามที่กรมอุตุนิยมวิทยา และสถาบันทรัพยากรน้ำแห่งชาติ(สสน.)ได้คาดการณ์และแจ้งเตือนไว้ก่อนหน้านี้

ดังนั้น จึงมีความจำเป็นต้องหาแนวทางร่วมกันในการส่งน้ำแบบรอบเวร เพื่อให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำต้นทุนที่มีอยู่อย่างจำกัด โดยในที่ประชุมได้มีมติเอกฉันท์ที่จะใช้น้ำและส่งน้ำที่มีอยู่บริเวณหน้าฝายหนองหวาย ประมาณ 17 ล้าน ลบ. ม. เพื่อเสริมน้ำฝนในภาวะฝนตกน้อยแบบรอบเวรอย่างเคร่งครัด โดยจะส่งน้ำผ่านระบบชลประทานประมาณ วันละ 1.50 ล้าน ลบ.ม. กระจายเข้าสู่ระบบชลประทานทุกโซน ซึ่งแต่ละโซนจะได้รับน้ำประมาณ 7 วันเท่ากันหมด เพื่อส่งไปช่วยเหลือไม่ให้ข้าวยืนต้นตาย ทั้งนี้ จะเริ่มส่งน้ำตั้งแต่วันที่ 24 ก.ค. 62 เป็นต้นไป คาดว่าจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรในเขตโครงการชลประทานหนองหวายได้ประมาณ 160,000 ไร่ ที่ส่วนใหญ่ได้ทำการเพาะปลูกข้าวไปแล้ว ไม่ให้เกิดความเสียหายจากสภาวะการขาดแคลนน้ำ