โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าบัว ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 บำรุงรักษากำจัดวัชพืชกีดขวางทางน้ำ คลองระบายน้ำ DR.7

วันที่ 12 กรกฎาคม 2566 นายทวนชัย เลี้ยงสุข ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าบัว มอบหมายให้ นายจิรโรจน์ สมบัติใหม่ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 ดำเนินการให้ นายสำเริง ปานแดง ช่างก่อสร้าง ช.2

ร่วมกับสำนักเครื่องจักรกล 02 นำรถแบคโฮ และ เรือดันผัก มากำจัดวัชพืชที่กีดขวางทางน้ำ ในคลองระบายน้ำ DR7.ช่วง กม. 6+000 บริเวณท่องที่หมู่ 10 ตำบลท่าบัว อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร เพื่อให้สามารถระบายน้ำให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น