โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาวังบัว ปรับบานประตูระบายน้ำให้เหมาะสมตามรอบเวรการส่งน้ำ

วันที่ 7 กรกฎาคม 2566 นายพงศกร มีบุษยา มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายฯ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำ ทำการวัดปริมาณน้ำ ปรับบานประตูระบายน้ำให้เหมาะสมตามรอบเวรการส่งน้ำ

และสำรวจผลการเพาะปลูกพืช ในพื้นที่ ต.หนองคล้า ต.ไทรงาม ต.หนองแม่แตง ต.หนองไม้กอง อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร และ ต.หนองโสน ต.รังนก ต.เนินปอ อ.สามง่าม ต.บึงบัว อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร